Pěchotní srub N-S 82 "Březinka"

Pěchotní srub N-S 82 Březinka v roce 1938
Pěchotní srub N-S 82 Březinka v roce 1939
Pěchotní srub N-S 82 Březinka v roce 1982
Pěchotní srub N-S 82 Březinka v roce 2015

V roce 1938 měl srub osazeny dva pancéřové zvony. Vlevo to byl čtyřstřílnový zvon pro těžký kulomet a vpravo třístřílnový pro lehký kulomet. Oba byly vyrobeny ve Vítkovicích. Za okupace byly oba zvony vytrženy, členové KVH je v devadesátých letech nahradili přesnými maketami.

Značná pozornost byla věnována maskování objektu. Stěny byly pokryty kamuflážními barevnými omítkami, které jsou nyní pečlivě obnoveny. Na okraji stropní desky vyčnívaly háky pro zavěšení maskovacích sítí. Celý strop byl zakryt drny. Díky tomu při pohledu směrem od hranice srub zcela splýval se zatravněným valem zemního zásypu čelní stěny.

Před hlavními střílnami jsou na obou stranách ochranné, tzv. diamantové příkopy, hluboké 3,2 m a široké 1,5 m. Ty měly znemožnit nepříteli přístup ke střílnám a ztížit tak jejich zneškodnění, zabránit zasypání střílen zeminou vyhozenou výbuchem dělostřeleckého granátu a navíc měly sloužit jako jímky na prázdné nábojnice, které do nich padaly otvory pod střílnami.

K ochraně příkopu a hlavních střílen z kasemat byl určen lehký kulomet vz. 26 (zbraň N) a granátový skluz ústící do příkopu pod střílnou lehkého kulometu. I prostor vchodu byl postřelován z každé strany lehkým kulometem. Proti strmě dopadajícím dělostřeleckým granátům a leteckým pumám byly střílny opatřeny prodlouženými částmi stropu - tzv. krakorci. Na nich je nejlépe patrná dvoumetrová tloušťka stropu, která měla zaručit bezpečnost osádky před granáty do ráže 240 mm a 500 kg bombami.

Ve stěnách odvrácených od nepřítele jsou umístěny odvětrávací otvory a výfuk dieselagregátu zakryté masivními mřížkami svařenými z kolejnic. Tloušťka těchto stěn je v horním patře 1 metr, ve spodním patře 1,5 m.

Za objektem se nachází zbylá část zásypu čelní stěny. Ten byl tvořen 4 m tlustou kamennou rovnaninou přímo u zdi a pak navezenou hlínou vysvahovanou zvolna do předpolí. Kamenná vrstva měla sloužit jako přídavná ochrana 2,25 metrů silné čelní stěny při zásahu dělostřeleckými granáty. V těchto místech je také umístěna revizní šachta kanalizace.

V okolí srubu je možno spatřit část rekonstruovaného systému protitankových a protipěchotních překážek.

 

Podrobný popis horního patra objektu

Podrobný popis dolního patra objektu