Pěchotní srub N-S 79 "Hrobka"

Pěchotní srub N-S 79 Hrobka v roce 1938
Pěchotní srub N-S 79 Hrobka v roce 1939
Pěchotní srub N-S 79 Hrobka v roce 1939

Betonáž srubu proběhla ve dnech 22. listopadu až 1. prosince 1937. Kubatura železobetonu je 1820 m3. Objekt je postaven ve III. stupni odolnosti a měl devětadvacetičlennou osádku. Srub je značně odlišný od svých sousedů. Z jeho místa byl tehdy skvělý výhled nejen do náchodského údolí, ale i do prostoru za státní hranicí. Proto zde byl instalován dělostřelecký pozorovací zvon, z něhož by pozorovatelé hlásili cíle dělostřelcům na nedaleké tvrzi Dobrošov. Zvon byl netradičně umístěn do středu stropní desky. Z tohoto důvodu byl srub za okupace při odstraňování pancéřových prvků extrémně poškozen. Pozorovací zvon byl totiž vytržen směrem do vnitrozemí a při tom byla zničena část týlové stěny srubu. Mimo dělostřeleckého pozorovacího zvonu měl objekt ještě jeden zvon pro lehký kulomet a kopuli pro dvojče těžkých kulometů, jejíž střílna směřovala do předpolí sousedního srubu Lom. Tam mířila i střílna "pod betonem" pro protitankový kanón. Střílna, kopule i zvon pro kulomet byly také za války vytrženy.

Srub byl na KVH Náchod bezplatně převeden armádou v roce 2009. Podmínka, že nový vlastník srubu musí být současně vlastníkem pozemku pod objektem, zde byla šťastnou náhodou splněna velmi snadno. V předchozím roce byla na prohlídce Březinky paní, která pak oznámila, že v restituci dostala pozemek s bunkrem, který pro ni nemá cenu a věnovala ho Klubu. Další kousek zastavěné parcely vlastnilo Město Náchod a Klubu ho také darovalo.

V současnosti KVH Náchod srub nechává neopravený jako ukázku ničení opevnění za okupace. Návštěvníci si zde mohou udělat představu, jak asi vypadal srub Březinka před opravou.