Dělostřelecká tvrze Dobrošov

Veřejnosti je zpřístupněn dělostřelecký srub N-S 75 "Zelený" (jeden ze dvou přístupných objektů tohoto typu u nás), pěchotní srub N-S 72 "Můstek" a část přilehlého podzemí (muniční skladiště, kasárna). Do podzemí vede 171 schod, zpět na povrch musí návštěvníci vystoupat po 226 schodech. Tvrz je sice bez jakéhokoliv původního vybavení a výzbroje (stavba nebyla v roce 1938 dokončena), ale prohlídka podzemí ohromí rozsáhlostí svých podzemních prostor. Na prohlídku podzemí se doporučuje teplý oděv, v podzemí je 5-8 stupňů.

Návštěvní doba

Otevřeno je od května do září o každý den kromě pondělí vždy od 10.00 do 12.00 a od 13.30 do 18.00 hodin, v dubnu a říjnu každý den kromě pondělí od 10.00 do 12.00 a od 13.30 do 16.00 hodin. Poslední prohlídka začíná hodinu před koncem provozní doby.

Přístup od Březinky

Po zeleně značené turistické stezce asi 1,5 km, počítejte s převýšením asi 150 metrů. Trasa je současně naučnou stezkou po opevnění. Asi 200 metrů za srubem N-S 81 Lom se značení rozděluje na tři větve. Přímo vede nejkratší a nejpohodlnější přístup ke tvrzi Dobrošov, vlevo pokračuje naučná stezka kolem pěchotních srubů N-S 79 Hrobka a N-S 78 Polsko, vpravo se po průchodu strmou roklí dostanete kolem srubu N-S 80 Jirásek ke srubu N-S 73 Jeřáb, odkud lze dojít ke vstupu do tvrze Dobrošov a nebo k Jiráskově chatě, kde je rozhledna a restaurace (v roce 1938 zde byli ubytováni vojáci určení pro obsazení objektů opevnění). Vše přehledně značeno.

Kontakt

Pevnost Dobrošov, 549 21 Česká Čermná, tel.: 491 426 047

Provozovatel: Regionální muzeum Náchod, 547 01 Náchod, tel.: 491 423 248

Objednávky v zimním období: 491 433 722 (pokladna muzea v Náchodě na náměstí)

Internetové stránky: http://www.pevnostdobrosov.cz

 

 

Pěchotní srub Sedlo – AKCE KAHAN III

Objekt prošel společně se sousedními N-S 70a a N-S 70b obdobnou přestavbou, jaká proběhla na tvrzi Hanička u Rokytnice v Orlických horách. Přestavba probíhala na přelomu 80tých a 90tých let, smysl těchto změn nebyl dosud plně objasněn. Zatímco objekty N-S 70a,b jsou dosud nepřístupné, bývalý srub N-S 71 Sedlo je pro veřejnost otevřen. Srub N-S 71 Sedlo prošel ze všech tří výše uvedených objektů nejrozsáhlejšími změnami a zůstal v nejpokročilejším stadiu úprav. V objektu je k vidění moderní a částečně funkční strojovna přistavěná k původnímu srubu, většina technického vybavení nutného pro zajištění obsluhy. Uvnitř objektu je výstava věnovaná především studené válce, okrajově též výstavbě této části opevnění v roce 1938.

Návštěvní doba

Bez záruky od května do října o víkendech. Doporučujeme Vám aktuálně se informovat u správce objektu na jeho telefonním čísle.

Přístup od Březinky

Po zeleně značené turistické stezce asi 1 km do osady Polsko, tam odbočte vlevo směr Česká Čermná. Na asfaltové silnici opět vlevo, asi po 300 metrech dojdete k autobusové zastávce „Polsko“, odkud je přístup k objektu značen. Zde je též možné dostavit automobil, pokud byste přijeli od tvrze Dobrošov. Větší část trasy je současně naučnou stezkou po opevnění.

Kontakt

Klub československého opevnění z let 1935-38 Montace, T.G.M. 20, 547 01 Náchod

Tel: 420 605 571 575, 776 211 991, 736 712 243

Internetové stránky: http://www.kahan3.wz.cz

 

 

Regionální muzeum v Náchodě

Ačkoliv expozice je všeobecně zaměřená na historii náchodského regionu, pro zájemce o čs. opevnění je v horním patře muzea významná lahůdka. Závěrem expozice je obří model běloveského údolí, kde je názorně představena nejdůležitější část uzávěru údolí řeky Metuje. Model systému opevnění s pěchotními sruby N-S 86 Havlíček, N-S 84 Voda a N-S 83 Lázně, řekou Metují, železniční tratí, silnicí, protitankovými překážkami, zátarasy a vším, co k tomu patří (o délce 12 m), je největší svého druhu v ČR.

Návštěvní doba

Otevřeno je po celý rok denně kromě pondělí, 9.00-12.00., 13.00.-17.00.

Přístup

Expozice je v Náchodě na náměstí.

Kontakt

Telefon do pokladny muzea: 491 433 722

Provozovatel: Regionální muzeum Náchod, 547 01 Náchod, tel.: 491 423 248

Internetové stránky: http://rmn.wz.cz

 

 

Seznam dalších pevnostních muzeí včetně provozní doby a kontaktních adres najdete na této stránce.