Běloveský pevnostní skanzen
Památník čs. opevnění z let 1935-38

Průvodce vydaný v roce 2015

Vstupní branou do skanzenu je pěchotní srub N-S 84 „Voda“ v Náchodě-Bělovsi. Objekt, kde dříve býval kryt Civilní obrany, zrekonstruovali dobrovolníci z Klubu vojenské historie Náchod. Pečlivě připravená expozice o historii československé armády v letech 1918 - 1945 obsahuje velké množství unikátních exponátů, jako originální uniformy, zbraně, vybavení a další, a to nejen z období první republiky. Dobové exponáty dokumentují i boj československých legií za samostatnost během první světové války a také protinacistický odboj za druhé světové války. Výstava doplněná videoprojekcí byla připravena podle nejnovějších trendů muzejnictví. Lákadlem pro návštěvníky je například kompletní vývojová řada lehkých kulometů Zbrojovky Brno nebo originální uniformy ruských, francouzských a italských legionářů. Část expozice je věnována také jednotkám Stráže obrany státu a jejich boji s teroristy ze Sudetoněmeckého Freikorpsu. Příběh Františka Bösmüllera, sudetského Němce, který byl kvůli spolupráci s československými orgány šest let vězněn v koncentračním táboře, dokumentuje osud československých Němců – antifašistů. Zahraniční jednotky bojující za obnovení samostatnosti Československa během druhé světové války přibližují dioramata „Sokolovo“ a „Tobrúk“. Z dějin domácího odboje jsou mimo jiné zachyceny osudy Jiřího Potůčka, radiotelegrafisty skupiny Silver A, který navazoval spojení s exilovou vládou v Londýně i z nedalekých Končin u Červeného Kostelce. V dioramatu „Ilegální odbojová činnost“ tak návštěvníci spatří například radiový přijímač Super Skyrider SX-17, tedy stejný typ, který používal právě Jiří Potůček, nebo fragment originální antény používané k vysílání. Zmapovány jsou i boje mezi Rudou armádou a SS, které se po skončení druhé světové války odehrály u nedaleké běloveské celnice. 9. května 1945 zde příslušníci 31. dobrovolnické divize granátníků SS zmasakrovali 19 sovětských vojáků a 9 obyvatel Náchoda, kteří přišli oslavovat osvobození. Vstup do objektu je bez průvodce, je možné zde zakoupit turistické známky nebo vizitky a v omezené míře i literaturu a pohledy s tematikou opevnění. Prohlídka trvá asi 20 – 30 minut.

Srdcem skanzenu je pěchotní srub N-S 82 „Březinka“, který je ve správě Klubu vojenské historie Náchod od konce roku 1989. Přestože Klub převzal objekt jako ruinu s vytrženými pancéřovými zvony a některými střílnami a zcela zdevastovaným interiérem, objekt je dnes uveden do stavu, v jakém se nacházel na podzim v roce 1938, kdy byl trvale obsazen vojskem. Některé detaily členové KVH dovedli při rekonstrukčních pracích až do plánovaného stavu v roce 1939, protože z důvodů provozních a bezpečnostních je nebylo možné ponechat rozpracované tak, jak byly na přelomu září a října 1938. V plně vybaveném a vyzbrojeném objektu jsou nejcennějšími exponáty unikátní a plně funkční dobová filtrovna z roku 1938, pravděpodobně jediná zachovalá pevnostní telefonní ústředna nebo originální vařič zakoupený z armádního výprodeje v listopadu 1938. Od 2. května 2003 je v levé střelecké místnosti umístěn originální pevnostní protitankový kanón vzor 36 ráže 47 mm, který byl podle výrobního čísla (173) v roce 1938 skutečně na N-S 82 Březinka instalován a za okupace odvezen Němci do Norska na Atlantický val. Vstup do objektu je možný výhradně s průvodcem, prohlídka trvá asi 45 – 60 minut.

Kromě dobově upraveného objektu N-S 82 „Březinka“ je možné navštívit i sousední pěchotní srub N-S 81 „Lom“, ve kterém je muzejní expozice věnovaná opevnění a prvorepublikové armádě. Množství dobových fotografií a trojrozměrných exponátů doplňuje 13 minutový videoprogram. Zde je také možné zakoupit plný sortiment literatury, DVD a pohlednic s tematikou opevnění nebo turistické známky a vizitky. Vstup do objektu je bez průvodce, prohlídka trvá asi 15 – 20 minut.

 

Vydané průvodce po objektech v péči KVH Náchod

Průvodce Březinkou          Průvodce Březinkou          Průvodce 2015