Návštěvní doba

Pěchotní srub N-S 82 "Březinka"

Otevřeno je od 10:00 do 18:00 hodin (poslední prohlídka začíná v 17:15 hod.) v těchto dnech:

 • od 1. května do 30. září každou sobotu
 • v červenci a srpnu denně (i v pondělí)
 • v květnu, červnu a září je občas otevřeno i v neděli (bez záruky, aktuální situaci si prosím ověřte na telefonu 731 886 069 nebo 603 776 961)
 • otevřeno je též o státních svátcích: 1. a 8. května, 28. září a 28. října
 • v jiných termínech po předchozí dohodě

Prohlídka trvá 45 až 60 minut. Vstup do objektu je možný pouze s přiděleným průvodcem, návštěvníci jsou povinni se řídit pokyny průvodce a nevzdalovat se od skupiny. U školních výletů je nutná přítomnost dozírajících učitelů, na každých započatých 15 dětí musí být jeden dozor. Počet osob ve skupině nesmí přesáhnout 15 osob (včetně dětí), u početnějších skupin se vstupuje do objektu v 15ti členných skupinkách v desetiminutových intervalech (pokud je dostatek průvodců).

V zimních měsících od listopadu do března se na N-S 82 Březinka a N-S 81 Lom provádí nutná údržba expozic. Přesto se i při předem neohlášené návštěvě nevzdávejte a zkuste o prohlídku požádat na jednom z pevnostních objektů N-S 82 Březinka nebo N-S 81 Lom. Stačí zazvonit u vchodu nebo zatelefonovat na 603 776 961, hlavně o víkendech máte velkou šanci uspět. Pokud prohlídce nebudou bránit nějaké objektivní příčiny (např. prováděné nátěry), rádi Vás pevnostními objekty provedeme.

 

Pěchotní srub N-S 81 "Lom"

Návštěvní doba je stejná jako na Březince. Pokud není nikdo přítomen, informujte se aktuálně na N-S 82 Březinka. Prohlídka je individuální (bez průvodce) a trvá asi 20 až 30 minut.

V objektu je možné zakoupit pohledy, publikace a DVD s tematikou opevnění, turistické známky a vizitky apod.

 

Pěchotní srub N-S 84 "Voda"

Otevřeno je od 10:00 do 18:00 hodin v těchto dnech:

 • od 1. května do 30. září každou sobotu
 • v červenci a srpnu denně (i v pondělí)
 • otevřeno je též o státních svátcích: 1. a 8. května, 28. září a 28. října
 • v jiných termínech po předchozí dohodě

Prohlídka objektu je individuální, bez průvodce.

 

 

Objednávky pro hromadné skupiny lze zasílat:

 • e-mailem: museum@brezinka.cz
 • telefonem: 731 886 069, 604 589 258 (odpoledne) nebo 603 776 961 (objekt)
 • poštou: KVH Náchod, Běloveská 851, 547 01 Náchod

 

Při zajišťování prohlídek mimo návštěvní dny prosíme o shovívavost. Prohlídky jsou organizovány výhradně dobrovolníky z řad členů KVH a proto ne vždy jsme schopni Vašemu přání o mimořádné otevření objektu vyhovět. Doporučujeme Vám žádat aspoň tři týdny předem, pro mimořádné prohlídky doporučujeme podvečerní čas (mezi 16:00 a 20:00 hod), kdy je pro nás nejsnadnější Vám zajistit průvodce. Pokud to bude v našich silách, rádi Vám vstup do objektu zajistíme.