Kronika uniformované skupiny KVH Náchod

Již od vzniku KVH Náchod pořádají jeho členové každoročně několik vzpomínkových akcí (pokládání věnců u pomníku padlých v Bělovsi – 8.5., uctění památky padlých všech válek – Den veteránů 11.11., atd.). Uniformovaná skupina pokračuje v této tradici a rozšířila ji o další akce – vypravení parního mobilizačního vlaku (ve spolupráci s Železniční společností výtopna Jaroměř), Den otevřených dveří na Březince (provázení v dobových uniformách, polní ležení čs. armády, činnost osádky objektu). Spolupracovali jsme i při natáčení cyklu videosnímků "Oživené pevnosti".

Ještě před vznikem US se její budoucí členové účastnili mnoha bojových ukázek (Březinka, Cihelna, Bahna, Dobrošov, …) a v této činnosti pokračují i nadále. Nabízíme vám náš pohled na některé z nich.