Činnost Uniformované skupiny v roce 2001

8. KVĚTEN 2001

Uctění památky padlých ve světových válkách u pomníku v Bělovsi. Po položení věnců se přesunujeme k běloveské celnici, kde vzpomeneme památky padlých Čechů a Rudoarmějců v bojích dne 9. 5. 1945. V pochodovém tvaru pokračujeme městem na Masarykovo náměstí, kde držíme čestnou stráž u pamětní desky Hrdiny Sovětského svazu kapitána Otakara Jaroše, který padl v bojích u Sokolova.

 

Den pozemního vojska AČR - BAHNA 2001

Akce jsme se zúčastnili nejprve jako kulometný roj prvorepublikové čs. armády a později během bojové ukázky jako jednotka 1. čs. armádního sboru v SSSR.

Z celé akce nás nejvíce nadchla závěrečná bitva s jednotkami Wehrmachtu a Waffen SS, které jsme zatlačili až za okraj předváděcí plochy. Poté proběhl, již mimo dohled diváků, zběsilý boj muže proti muži v lesních zákopech.

Celou akci jsme zakončili stmelovacím cvičením.

 

Den Sil územní obrany - CIHELNA 2001

Tradiční bojové ukázky jsme se zúčastnili hned v několika rolích. Náš kulometný roj v počtu 10+1 zahájil celou akci jako předsunutá hlídka  Stráže obrany státu. V nerovném boji s přesilou teroristů Sudetendeutsche Freikorps většina roje padla a zbytek ustoupil na čáru hlavního obranného postavení.

V další fázi tvořila část roje obsluhu kulometu proti letadlům. Vrcholem akce byla mohutná protiofenzíva, ve které jsme spolu s kulometným  rojem KVH Opava podporovali palbou postup prvosledových jednotek a společně dosáhli konečného vítězství.

Jedinou skvrnou na jinak zdařilém podniku byly menší problémy s jedním z pořadatelů, který pochopil službu dozorčího jako vítanou příležitost jak šikanovat jednoho z členů naší jednotky. To však nebylo na překážku standardnímu zakončení akce v místních lokálech. Někteří členové splnili plán na 120% a na společnou ubikaci se vrátili až v časných ranních hodinách.

 

MOBILISAČNÍ VLAK 2001

V rámci pravidelných jízd soupravy historického parního vlaku z Jaroměře do Náchoda tvoříme osádku mobilizačního vlaku z roku 1938. V soupravě je řazen krytý vůz „Z“ obsazený lehkým kulometem vz. 26 a plošinový vůz, sloužící jako improvizované stanoviště obrany proti letadlům (TK vz. 37 s podstavcem).

 

 

28. ŘÍJEN 2001

28. října si připomínáme vznik Československé republiky v roce 1918. Vzpomínkové slavnosti se zúčastňují i kolegové v legionářských uniformách z 1. světové války.

Na první republiku vzpomínáme rádi. Byla uznávaným demokratickým státem. Rozkvět v oblasti duchovní, kulturní, vysoká úroveň školství, vyvinuté sociální zákonodárství, velkorysý přístup při řešení otázek národnostních, pevná měna, to všechno si zaslouží nejvyššího uznání.

Měla jistě také své problémy a strázně, mnoho lidí bylo bez práce, bylo mnoho lidské chudoby, ale nad stíny na jejím obraze vysoce převažovala světlá místa.
28. října 1918 se naplnila zbožná slova víry Jana Amose Komenského z Kšaftu umírající matky Jednoty bratrské, posvěcena činy neohrožených účastníků domácího i zahraničního odboje.

Vláda věcí našich se navrátila do našich rukou.

Provolání Čsl. národního výboru v Praze z 28. října 1918 ke všemu lidu československému: „Tvůj odvěký sen se stal skutkem. Český stát vstoupil dnešního dne v řadu samostatných kulturních států světa!“

(Národní osvobození, číslo 23, 2001)

 

11. LISTOPADU 2001 - DEN VETERÁNŮ

11. 11. 2001, v den ukončení 1. světové války, jsme se na pozvání Města Náchoda poprvé zúčastnili vzpomínkové akce k uctění památky padlých všech válek u památníku na Dobrošově. Aktu se zúčastnila delegace Města Náchoda, Armády České republiky, Českého svazu bojovníků za svobodu a Pomocných technických praporů. I když bylo mrazivé počasí, svítilo sluníčko a celá akce byla hodnocena jako vydařená.

Navštívili jsme také blízkou Jiráskovu chatu na Dobrošově, kde byli na podzim roku 1938 ubytováni důstojníci a vojáci 6./18. hraničářské roty.