Činnost Uniformované skupiny v roce 2011

Program Uniformované skupiny byl podobný tomu z předchozího roku, snad jen s tím rozdílem (což je v případě naší malé jednotky pozitivní), že se akcí začal pravidelně účastnit i „nový člen“ - Ivan Fuksa.

 

8. KVĚTEN 2011

8.5. jsme jako každý rok oslavili výročí osvobození Republiky položením věnců v Náchodě.
Konkrétně k pomníkům padlým ve světových válkách v parčíku v Bělovsi, dále u celnice (letos opět společně s kolegy z Vojensko-historického a muzejního spolku z Trutnova v uniformách Rudé armády), poté v Hrašeho ulici a samozřejmě u pamětní desky kap. Čs. armády Otakara Jaroše na Masarykově náměstí.

 

SLAVONICE 2011

Letošním jediným „bojovým vystoupením“ Uniformované skupiny byla 6.8. účast na již tradiční a divácky oblíbené akci „Přepadení řopíků“ ve Slavonicích. Zde jsme vypomohli (v případě některých jedinců - bojujících občas i na straně nepřítele“) kolegům z místního Pevnostního areálu. Poté si „reprezentace KVH“ výlet na jih Čech ještě zpestřila návštěvou u Kamene Republiky v Novém Vojířově.

 

UCTĚNÍ PAMÁTKY PADLÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ JEDNOTEK SOS 2011

24.9. Uniformovaná skupina uctila památku příslušníků jednotek „SOS“ kteří položili své životy v boji se sudetoněmeckým Freikorpsem v roce 1938: veVrchní Orlici u pomníku dozorce Finanční stráže Josefa Navrátila (jako každoročně ve spolupráci s Celní zprávou), dále v Hodkovicích u pamětní desky vojína čs. armády Daniela Bally, v Petříkovicích  u pomníčku dozorce Finanční stráže Františka Opočenského a poté na Pomezních Boudách u pamětní desky strážmistra četnictva Eduarda Šimana.

 

Výročí založení samostatné Československé republiky jsme si připomněli opět u pomníků v Náchodě–Bělovsi a na Dobrošově.

A 12.11. se alespoň část členů účastnila vzpomínkové akce věnované Dni veteránů u pomníku padlým na Dobrošově, nedaleko Jiráskovy chaty.