Činnost Uniformované skupiny v roce 2009

8. KVĚTEN 2009

8. května Uniformovaná skupina uspořádala vzpomínkovou akci u náchodských pomníků. Uctili jsme památku padlých ve světových válkách položením věnců u pomníků v Bělovsi, u běloveské celnice a u pamětní desky kapitána Jaroše na Masarykově náměstí.

 

DEN POZEMNÍHO VOJSKA BAHNA 2009

20. června se jednotka zúčastnila Dne pozemního vojska – BAHNA 2009 v Brdech na Rokycansku a vystoupila zde ve dvou bojových ukázkách. V prvé v roli příslušníků československé armády bojujících proti Maďarům na Podkarpatské Rusi, a ve druhé ukázce jako 1. čs. samostatná brigáda během Karpatsko-Dukelské operace.

 

UCTĚNÍ PAMÁTKY PADLÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ JEDNOTEK SOS

20. září Uniformovaná skupina uspořádala několik vzpomínkových akci k uctění památky příslušníků Stráže Obrany Státu padlých v září 1938.

Ve spolupráci  s Celní správou České republiky jsme připomněli výročí vraždy dozorce Finanční stráže Josefa Navrátila u pomníku ve Vrchní Orlici v Bartošovicích v Orlických Horách.

Dále jsme věnce položili k pamětní desce zavražděného vojína Daniela Bally v obci Jívka na Trutnovsku k pomníku dozorce Finanční stráže Františka Opočenského v Petříkovicích a k pamětní desce strážmistra Eduarda Šimana na celnici na Pomezních Boudách v Krkonoších.

 

MILOSTOVICE 2009

28. října se jednotka zúčastnila  bojové ukázky  v Milostovicích u Opavy. Motivem akce bylo cvičení československé armády.

 

28. ŘÍJEN 2009

28. října jednotka uspořádala tradiční pietní akty u pomníků v Bělovsi a na Dobrošově.

 

DEN VETERÁNŮ 2009

11. listopadu dva členové v uniformách vystoupili na vzpomínkové akci u památníku na Dobrošově. Akce se mimo jiné zúčastnili zástupci Svazu bojovníků za svobodu a zastupitelé města Náchoda.