Činnost Uniformované skupiny v roce 2010

ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJEKTU N-S 84 VODA

Dne 24. dubna 2010 byl veřejnosti slavnostně zpřístupněn interiér pěchotního srubu N-S 84 Voda v Náchodě-Bělovsi. Po několika letech intenzivní práce členů KVH Náchod zde vzniklo moderní muzeum, při jehož otevření nemohla Uniformovaná skupina chybět.

 

8. KVĚTEN 2010

8. května Uniformovaná skupina uspořádala vzpomínkovou akci u náchodských pomníků. Uctili jsme památku padlých ve světových válkách položením věnců u pomníků v Bělovsi, u běloveské celnice a u pamětní desky kapitána Jaroše na Masarykově náměstí.

 

 

 

PŘEPADENÍ ŘOPÍKŮ 2010 - Slavonice

Každoročně pořádaná akce ve slavonickém pevnostním areálu. Vždy první srpnovou sobotu zde návštěvníci mohou shlédnout dvě bojové ukázky s tématikou září roku 1938.

První ukázka je inspirována skutečnými událostmi a představuje boje oddílů Stráže obrany státu se sudetoněmeckým Freikorpsem a následné obsazení pohraničí německou armádou po přijetí Mnichovské dohody.

Druhá ukázka je fiktivní a diváci během ní mohou shlédnout nikdy neuskutečněný střet československé armády s Wehrmachtem na linii lehkého opevnění.

Členové Uniformované skupiny se účastní této zajímavé události sezony po několik let pravidelně.

 

UCTĚNÍ PAMÁTKY PADLÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ JEDNOTEK SOS 2010

Dne 18.9.2010 jednotka spolu s Celní správou uspořádala pietní akt k uctění památky padlého dozorce Finanční stráže Josefa Navrátila u pomníku ve Vrchní Orlici v Bartošovicích v Orlických horách.

Dále jsme položili věnce u pamětní desky vojína čs. armády Daniela Bally v Hodkovicích, u  pomníku dozorce FS Františka Opočenského v Peříkovicích a u pamětní desky strážmistra četnictva Eduarda Šimana na Pomezních Boudách.

 

 

28. říjen 2010

28. října jednotka uspořádala tradiční pietní akty u pomníků v Bělovsi a na Dobrošově.