Činnost Uniformované skupiny v roce 2005

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NAUČNÉ STEZKY V OLEŠNICE V O.H.

Naše jednotka byla požádána o účast na slavnostním otevření naučné stezky po lehkém opevnění vz. 36 v okolí Olešnice v Orlických horách. S radostí jsme tuto záslužnou iniciativu Sdružení pro Olešnici a místního obecního úřadu podpořili a tak se pět členů Uniformované skupiny ve stejnokrojích čs. armády a četnictva objevilo v sobotu 16. 4. 2005 na náměstí v Olešnici, kde jsme se jako družstvo SOS zúčastnili zahájení odpoledního programu.

Část jednotky se po vernisáži přesunula na konec naučné stezky, ostatní se zúčastnili pochodu po nově otevřené naučné stezce, která zahrnuje čtyři lehké objekty vz. 36 spolu s  informačními tabulemi, které návštěvníkům přibližují pohnutou historii konce třicátých let a systém obrany čs. pohraničí. U poslední „šestatřicítky“, kde naučná stezka končí, jsme mezitím zřídili improvizovanou výstavku výzbroje a výstroje obránců hranic v roce 1938. Ještě jsme stačili poskytnout rozhovor a zapózovat novinářům, načež se spustil lehký májový deštík, který nás donutil naši krásnou výstavku, zahrnující i těžké kulomety vz. 7/24 a vz. 37, zase zrušit. To už přicházeli první návštěvníci z pochodu po naučné stezce. Nakonec se ale počasí umoudřilo a tak jsme mohli naše exponáty předvést v plné kráse. Zbytek odpoledne jsme strávili v bohatých diskusích s návštěvníky a nepohrdli jsme ani nabídnutým točeným Primátorem a opékanými buřtíky.

Nakonec nezbývá než poděkovat organizátorům za dobře zvládnutou akci a zejména za chvályhodný čin, jímž připomenutí naší minulosti a kladných tradic československé armády nepochybně je.

Další informace a reportáž z akce si můžete přečíst na adrese http://naucnastezka.olesnice.net

 

 

7. KVĚTEN 2005

Pokládání věnců k pomníkům a pamětním deskám v Náchodě u příležitosti ukončení druhé světové války je pro naši jednotku již tradiční záležitostí. Už po několik let nás mohou náchodští obyvatelé spatřit v ulicích při této akci vždy 8. května.

Letošní ročník  byl z důvodu naší účasti na slavnostní přehlídce v Praze přeložen na 7. května, avšak díky kulatému výročí byl svou náplní mnohem bohatší.

Dopolední program proběhl v zaběhnutých kolejích. Nejprve jsme uctili památku padlých ve světových válkách u pomníku v Bělovsi, poté jsme se přesunuli k běloveské celnici, kde jsme vzpomněli na padlé Čechy a rudoarmějce v bojích dne 9. května.1945. Dopoledne jsme zakončili na Masarykově náměstí položením kytice u pamětní desky Hrdiny Sovětského svazu kapitána Otakara Jaroše.

Po obědě se jednotka přesunula na Novoměstsko. Památku padlých ve světových válkách jsme uctili u pomníků v obcích Spy a Vrchoviny a u pomníku na Žižkově náměstí  v Novém Městě nad Metují.

Měli jsme také to potěšení  zúčastnit se slavnostního průvodu v Novém Městě nad Metují, který šel od Husova náměstí na Náměstí Republiky a byl zakončen projevem novoměstského starosty Ing. Tymla.

Navečer jsme se přemístili zpět do Náchoda, kde jsme byli opět součástí slavnostního průvodu. Tečkou za dnem byl projev náchodského místostarosty Ing. Rohulána na Masarykově náměstí, po kterém následovala státní hymna a ohňostroj.

 

8. KVĚTEN 2005 - PRAHA, LETNÁ

Osmého  května nás široká veřejnost měla možnost spatřit v Praze na Letné. S radostí jsme uvítali šanci zúčastnit se zde rozsáhlé slavnostní přehlídky ku příležitosti šedesátého výročí ukončení druhé světové války.

 

 

VÝSTAVA NA AKCI "HLINĚNÁ BĚLOVES 2005"

V neděli 12. června se KVH Náchod podílel na jarmarku místní výrobny hliněných hrníčků  pod názvem „Hliněná Běloves“ jednodenním zpřístupněním interierů N-S 84 Voda . Návštěvníci měli možnost vidět objekt ještě s úpravami provedenými pro potřebu Civilní obrany. Uniformovaná skupina akci podpořila vystavením své sbírky zbraní a výstroje před vchodem objektu.

 

 

 

PŘEPADENÍ ŘOPÍKŮ 2005 (Slavonice, 5.-6. 8. 2005)

Každoročně pořádaná akce ve slavonickém pevnostním areálu. Vždy první srpnovou sobotu zde návštěvníci mohou shlédnout dvě bojové ukázky s tématikou září roku 1938.

První ukázka je inspirována skutečnými událostmi a představuje boje oddílů Stráže obrany státu se sudetoněmeckým Freikorpsem a následné obsazení pohraničí německou armádou po přijetí Mnichovské dohody.

Druhá ukázka je fiktivní a diváci během ni mohou shlédnout nikdy neuskutečněný střet československé armády s Wehrmachtem na linii lehkého opevnění.

Členové Uniformované skupiny se účastní této zajímavé události sezony po několik let pravidelně.

 

 

OŽIVENÁ TVRZ STACHELBERG 2005

Dne 23.9.2005 jednotka svojí účastí podpořila pozoruhodnou akci v prostorách dělostřelecké tvrze Stachelberg. Návštěvníci muzea se této noci mohli pomyslně přenést do září roku 1938 a v této pohnuté době si prohlédnout staveniště tamní tvrze. Kromě hlídkujících jednotek čs. armády mohli přítomní spatřit i dělníky v plné práci na nedokončených objektech opevnění.

 

 

28. ŘÍJEN 2005

Pokládání věnců k pomníkům a pamětním deskám v Náchodě u příležitosti vzniku samostatného Československa.

 

 

VÝSTAVA NA AKCI "KLÁNÍ ŽÁKŮ DAREBÁKŮ 2005"

V listopadu se část uniformované skupiny zúčastnila akce novoměstských škol „Klání žáků darebáků“, vědomostní soutěže, kde mezi otázkami bylo zařazeno rovněž poznávání výstroje prvorepublikové armády.