Činnost Uniformované skupiny v roce 2006

8. KVĚTEN 2006

Pokládání věnců k pomníkům a pamětním deskám v Náchodě u příležitosti ukončení druhé světové války.

 

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ 2006

Dne 24.6.2006 se US zúčastnila pietního aktu u památníku v Choustníkově Hradišti, kde se účastníci akce poklonili památce obětí z koncentračního tábora Gross-Rosen.

 

 

PŘEPADENÍ ŘOPÍKŮ 2006 - Slavonice

Po roční přestávce se Uniformovaná skupina objevila ve Slavonicích v jižních Čechách a zúčastnila se zde bojové ukázky v tamním pevnostním areálu. Ten se nachází v lese západně od města a je tvořen pěti objekty lehkého opevnění vz.37.

Akce patří svým rozsahem mezi ty menší, avšak díky zalesněnému členitému terénu je pro návštěvníky atraktivní. Boj v lese probíhá jen několik metrů od diváků a účinkující mají vždy secvičené doslova divadelní scénky a různé osobní souboje.

V letošním roce byla bojová ukázka rozdělena na dvě části – na část reálnou, kdy jednotky Stráže Obrany Státu (SOS) a československé armády bránily pohraniční pásmo před útoky teroristů ze sudetoněmeckého Freikorpsu s následným odstoupením pohraničí v důsledku mnichovské dohody, a na část fiktivní, ve které mnichovská dohoda nebyla akceptována a čs. branná moc se střetla s německým Wehrmachtem.

Za Uniformovanou skupinu KVH Náchod vystoupilo celkem šest osob v roli družstva SOS v uniformách četnictva, finanční stráže a čs. armády.

 

 

 

MOBILIZACE - CIHELNA 2006

Druhý týden v srpnu Uniformovaná skupina zavítala do východočeského města Králíky na již téměř zlidovělou vojensko-historickou akci u pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny“. Akce byla opět podporována AČR a svou rozsáhlostí se vyrovnala dřívějším ročníkům.

Návštěvníci mohli vidět naši jednotku během bojové ukázky časově zapadající do doby zániku první republiky. Protože se scénáristé jako obvykle drželi skutečných událostí pouze v první části „představení“, naskytla se v druhé půli divákům zajímavá podívaná, kdy armáda první čs. republiky svedla těžký boj s německým Wehrmachtem.

Uniformovaná skupina vystoupila v plném počtu v roli kulometného roje s TK vz.37.

 

 

MOBILISAČNÍ VLAK 2006

Dne 3.9.2006 se Uniformovaná skupina již potřetí  zúčastnila nostalgické jízdy vlakem s parní lokomotivou na trati Náchod - Jaroměř, kterou pravidelně pořádá Železniční muzeum – Výtopna Jaroměř. Pro členy US byla tato akce  opět milým zpestřením sezóny, stejně jako tomu bylo v letech 2001 a 2002.

Přesně v 11:00 vyrazila z jaroměřského nádraží mohutná lokomotiva řady 423.0 táhnoucí za sebou celkem osm  plně naložených vozů - pět osobních, dva nákladní a jeden služební. Účastníci akce i u trati přihlížející lidé mohli spatřit členy US na vozech nákladních.

Jízda byla z naší strany pojata jako zajímavé připomenutí mobilisace ze září 1938 a tak souprava byla řazena v duchu improvisovaných mobilizačních vlaků. Krytý vůz Z byl vyzbrojen lehkým kulometem vz.26, na plošinový vůz N s nízkými bočnicemi byly umístěny dva kulomety těžké - 7/24 Schwarzlose  a vzor 37 v protiletadlovém postavení.

Jakmile souprava dorazila na náchodské nádraží, byla navíc v krytém voze zřízena provizorní výstavka výzbroje a výstroje prvorepublikové branné moci, ke které návštěvníci dostali odborný výklad.

Po několikahodinové pauze, během které si účastníci akce mohli prohlédnou město Náchod a blízké okolí, expres opustil náchodské nádraží a vrátil se zpět do Jaroměře.

 

 

28. ŘÍJEN 2006

Pokládání věnců k pomníkům a pamětním deskám v Náchodě u příležitosti vzniku samostatného Československa.