Kronika KVH Náchod - rok 2004

Rok 2004 znamenal návrat k tradiční práci KVH Náchod. Aktivity posledních let se točily kolem nezbytných prací souvisejících se získaným březinkovským kanónem, což se nyní mělo změnit. Oprášily se některé starší plány, více se začalo plánovat do budoucnosti. Větší práce ovšem prováděny nebyly, proto lze považovat rok 2004 z rekonstrukčního hlediska spíš za oddechový.

Díky nutným aktivitám v letních měsících členové Klubu nemají čas mnoho společně cestovat. Proto členové KVH v sobotu 28. února s několika dalšími kolegy ze Stachelbergu, T-S 26 a Haničky sedli společně do autobusu a na pozvání Vojenského historického ústavu mimořádně navštívili vojensko-historické expozice v Lešanech a Kbelích. Akce se povedla a tak bylo rozhodnuto, že další podobné akce budou následovat.

Tradičně se větší část členstva zúčastnila setkání Sdružení muzeí čs. opevnění pořádané Klubem Kralka (K-S 5) ve Starém Městě pod Sněžníkem dne 17.-18. dubna. Odborný program přes den spojený s procházkou po linii, perfektně připravený přednáškový večer a skvělé zakončení v nočních místních výčepech opět zanechalo velmi pozitivní odezvu mezi členstvem.

Bohužel jaro se zapsalo do kroniky také velmi smutnou událostí. Většina členů KVH se sešla na pohřbu jednoho z nejmladších členů KVH Lukáše Smrčka alias „Psovoda“, který zemřel po delším pobytu v nemocnici na následky autonehody.

8. května tradičně uctila památku padlých naše Uniformovaná skupina u pomníků v Bělovsi a Náchodě.

V úterý 25. května jsme připravili celodenní program pro 50ti člennou skupinu britské organizace Fortess Study Group, která navštívila Dobrošov, Jeřáb, Lom i Březinku. Účastníci zájezdu, pevnostní specialisté, přijeli do Náchoda prakticky ze všech částí zeměkoule, nechyběli ani zástupci i tak vzdálených zemí jako např. Austrálie a Nový Zéland. Březinku někteří opouštěli téměř s pláčem na krajíčku, že nemají více času a že musejí spěchat zpět do Prahy, aby jim neuletěla letadla.

Dne 4. června se z naší iniciativy pod záštitou Sdružení muzeí čs. opevnění uskutečnilo v restauraci pod Montací pracovní setkání pevnostních muzeí s pracovníky VUSS Pardubice. Cílem bylo seznámit účastníky se současným majetkoprávním řešením objektů opevnění v působnosti VUSS Pardubice ze strany armády. Znovu se potvrdilo, že armáda sice zřejmě bude objekty převádět pevnostním muzeím, neziskovým organizacím a obdobným spolkům, ale bude si třeba zřejmě obhospodařit pozemky, na kterých pevnostní stavby stojí a k nimž nemá armáda právo k užívání. Konkrétní přísliby sice dány nebyly, ale jako informativní schůzka byl výsledek jistě pozitivní. Konečně bylo to poprvé, kdy se zástupci armády na jejich vlastní přání sešli se zástupci pevnostních spolků.

Před zahájením sezony se díky vydatné pomoci Ládi Čermáka podařilo vydat novou propagační brožurku „Březinka a ostatní objekty v péči KVH Náchod“. Klub tak získal opět kvalitního plnobarevného tištěného průvodce na velmi solidní odborné úrovni. Současně se díky spolupráci s Fortprintem podařilo vydat další jazykovou mutaci skládačky „Čs. opevnění na Náchodsku“ tentokrát v česko-holandské verzi. S překladem nám pomohla rodina Vermeulenových, což jsou holandští členové francouzské Asociace přátel tvrze Fermont – součásti Maginotovy linie. Byl to významný počin, protože počet holandských návštěvníků rok od roku stoupá a určitě je potěší najít u nás něco málo v jejich jazyce.

Před koncem června byl zakoupen motor Škoda 2S110 z těchonínské pobočky firmy Prexim Diesel, který až na pár detailů téměř přesně odpovídá původnímu motoru pevnostního dieselagregátu z roku 1938. Na N-S 82 Březinka byl totiž původně v roce 1938 umístěn motor Škoda, který byl v expozici zatím nahrazen motorem značky Slavia. Bohužel k novému škodováckému motoru chybí generátor a tak motor je zatím uložen u jednoho z členů KVH, kde vyčkává na svou příležitost.

Současně bylo získáno od družstva Fortis 8 neúplných rozsocháčů ze Stachelbergu, které byly za pomoci kolegů z T-S 26 dopraveny na Březinku.

26. června na Březince natáčel štáb německé televize připravující pořad pro stanici ARD, která bohužel žádný pořad o nás zřejmě nakonec neodvysílala (aspoň jsme záznam pořadu dosud nedostali).

Ve dnech 2.-12. července se část členů KVH vypravila na pozvání Norského muzea ozbrojených sil do Norska. Kromě návštěvy pevností Oscarsborg a královského hradu v Oslu jsme navštívili také několik objektů Atlantického valu. Nemohli jsme samozřejmě vynechat dva opuštěné menší objekty u obce Fevag ve středním Norsku, kde byly za okupace umístěny kanóny 172 a 173 původně pocházející z N-S 81 Lom a N-S 82 Březinka. Nutno říci, že v Norsku jsme byli vřele přijati jako staří přátelé. Bylo znát, že zrekonstruování kanónu na Březince zanechalo dojem. Oboustranně jsme z toho měli radost a pozvali Nory k opětovné návštěvě Náchoda. Norové zároveň přislíbili podívat se po nějakých zapomenutých součástech kanónového příslušenství.

Léto se neslo ve znamení průvodcování na Březince. Denní zajišťování služeb v červenci a srpnu nese výraznou organizační a lidskou zátěž na členy KVH. Přesto si členové uniformované skupiny našli čas podpořit svou účastí spřátelené spolky na jimi organizovaných akcích 14. srpna v Milostovicích a 21. srpna v Králíkách.

Ve čtvrtek 9. září natáčela na Březince Česká televize pro dokumentární pořad Toulavá kamera. Pořad zřejmě vidělo velké množství lidí, ale bohužel se vysílal až v listopadu po skončení turistické sezóny, takže návštěvnost v příštím roce příliš neovlivnil. Členové KVH ovšem ocenili přesné, poctivé a srozumitelné zpracování tematiky, zkrátka bylo znát, že na Březince natáčeli profesionálové.

10. a 11. září se na Březince tradičně provázelo v dobových uniformách v rámci akcí k oslavám 750 let města Náchoda. Protože se zároveň jednalo o Dny evropského kulturního dědictví, vstupné se vybíralo pouze dobrovolné. I přes deštivé počasí a velké množství atraktivnějších akcí v centru Náchoda „dorazilo“ na Březinku přes 170 odvážlivců.

Na letošní Fort Expo 9. října 2004 ve francouzské Villey Le Sec jsme vyrazili z Čech ve třech v sestavě Horák, Tomáš, Pištora a z českých pevností jako jediní. I tak byla výstavka zaměřena na propagaci opevnění jako celku, i když jsme si samozřejmě naši činnost v Náchodě patřičně zvýraznili.

Dne 13. října Horák, Charvát, Čížek a Zajíček se zúčastnili v Českém rozhlasu 2 živého vysílání hodinového pořadu o činnosti našeho klubu. I když jsme se takového dlouhého vysílání trošku obávali, nakonec čas utekl jako voda.

Začátkem října vypadala Březinka jak po zásahu lékařského koncilia. Ofáčované zvony pouze dokládaly, že Martin Pištora provádí nutnou opravu maket zvonů, aby si Březinka při podzimní akci neuřízla ostudu. Ve volných chvílích se stačil zaměřit ještě na bednu s příslušenstvím k L1, která po vyčištění a nutné údržbě byla vystavena ve střelecké místnosti. Michal Soukup současně dokončil úpravy fiktivního hraničního přechodu za Březinkou takovým způsobem, že neznalí návštěvníci při příchodu k dobové závoře vytahovali pasy.

Přišel podzimní čas plánované akce. I když si členové Klubu naplánovali od akcí všeho druhu aspoň tříletou pauzu, město Náchod v rámci oslav 750 let od první písemné zmínky o Náchodě o akci poprvé přímo Klub výslovně požádalo. Poprvé také město přispělo na akci větší finanční částkou a dotace přišla současně od Královéhradeckého kraje. I když armáda původně účast na akci odřekla, v září došlo ke změně rozhodnutí a AČR poskytla nutné technické zabezpečení akce v podobě několika střílejících vojáků a vojenských pyrotechniků. S takto významnou pomocí se organizace celé akce výrazně zjednodušila a bylo možné výrazněji popustit uzdu fantazii. Díky pochopení Vojenského historického ústavu byl na Březinku zapůjčen funkční tank LT 38. V dobových uniformách významnou měrou svou účastí podpořili akci spřátelené kluby – především Rota Nazdar z Bakova nad Jizerou a Klub vojenské historie Opava. České dráhy bezplatně dopravily do Náchoda z Českých Velenic rekonstruovaný salonní vůz T. G. Masaryka, který byl po dva dny vystaven pro veřejnost na náchodském nádraží. Akce byla zahájena ve čtvrtek 28. října bezplatnými prohlídkami Březinky, což díky skvělému počasí využilo přes 250 návštěvníků. V sobotu se rozběhl hlavní program. Dopoledne prošel městem průvod uniformovaných vojáků, který se při návratu na náchodské nádraží srazil náhodně s průvodem mažoretek, které napochodovaly na nádraží uvítat předsedu vlády Stanislava Grosse. Po poledni se již na Březinku začali trousit první návštěvníci. Uniformovaní předvedli výcvik jednotlivých druhů vojsk od pěšáků, přes střelce, chemiky a jízdu, vše na předem určených stanovištích. Návštěvníci měli možnost mezi jednotlivými stanovišti volně procházet, s vojáky si popovídat a třeba se i vyfotit. Krátce před 13.00 byly ukončeny prohlídky Březinky a zahájeny střelby z jednotlivých zbraní. Před Březinkou se v pohybu předvedl i očekávaný tank LT-38. Ukázka byla sice pouze desetiminutová, ale u návštěvníků sklidila aplaus. Podobné ukázky střeleb a jízdy tanku byly zopakovány ještě v 15.00 a 17.00 V mezičasech se provázelo Březinkou a uniformovaní pokračovali ve své osvětové činnosti na jednotlivých stanovištích venku. Také zapůjčený tank LT 38 sklízel zasloužený obdiv a zájem fotografů. Vstupné se vybíralo pouze do Březinky, akce byla bezplatná a divákům se očividně líbila. Během dne si mnozí odskočili na prohlídku expozice na N-S 81 Lom ev. na N-S 73 Jeřáb, ovšem mnozí se zase rychle vraceli, protože program na jednotlivých stanovištích se měnil a probíhal často současně na několika místech. Také prohlídka Březinky byla pozměněna. Diváci byli sice ochuzeni o pravou střeleckou místnost, kde si vojáci střežili své zbraně a pyrotechniku, ale jinak všichni mohli vidět Březinku v nezvyklém ruchu. Největší úspěch sklízela elektrocentrála ve strojovně, která byla v chodu po celou dobu prohlídek a diváci si tak při jejím ohlušujícím rachotu a současně hučící filtrově mohli představit, jak by vojáci případný boj v Březince prožívali a v jakém rámusu by se museli pohybovat. Podle ohlasu diváků, odborníků, městských zastupitelů i členů KVH bylo možné konstatovat, že se jednalo o divácky nejúspěšnější akci v historii. Od pátku do neděle prošlo Březinkou rekordních 650 návštěvníků, z toho při akci 540 osob (víc by už asi stejně nešlo objektem provést) a tři ukázky před Březinkou shlédlo asi 2500 lidí. Členové KVH také s uznáním ocenili tentokrát zcela bezchybnou a dobře zorganizovanou pomoc armády.

V prosinci se ještě podařilo za pomoci Královéhradeckého kraje připravit rozšíření naučné stezky o tři nové tabule s informacemi o N-S 84 Voda, N-S 81 Lom a pohledovou tabuli za Březinkou s údaji o pevnostní linii a zajímavostech v okolí.

Rekonstrukční práce zásadního charakteru se rozběhly až koncem roku, kdy se pod vedením našich klubových elektrikářů Vládi Medka a Petra Vlacha rozběhly úpravy elektroinstalací tak, aby iluze roku 1938 byla co nejdokonalejší. Ale o tom více až v dalším roce, neboť se jedná o časově náročný projekt.

Výroční členská schůze probíhala v mírně optimistickém duchu. Předpokládaná návštěvní doba byla díky střídání průvodců dodržena téměř na 100 %. Z členů nejvíce tradičně odprovázeli Vlach, Medek, Charvát, dále výrazně pomohli Hájek, Horák, Pištora,Soukup,Trojanovi, Štěrba, Zajíček, Nývlt, Topka, občasně si přišli zaprovázet dle svých možností i Kruták, Marks,Tomáš, Martinec a mnozí další. Zvláštní poděkování patří i těm, kteří pomáhali provázet školní výlety ve všední dny v květnu a červnu. Za zmínku stojí i pomoc nečlenů, kteří letos výrazně pomohli k udržení otevírací doby: Vašku Bartošovi, Jindřichovi Janků, Pavlu Dobrovolnému, Radku Losovi a synům, Liboru Kopečkovi, Michalu Večeřovi.

Celkem navštívilo Březinku 8489 platících návštěvníků a dalších 2025 návštěvníků v hromadných skupinách. Do sezóny, o státních svátcích a ve dnech kdy se vybíralo pouze dobrovolné vstupné navštívilo Březinku dalších cca 2500 lidí. Za rok 2004 tak navštívilo expozici zhruba 13000 návštěvníků, což je o 1/3 méně než loni.

Na výroční členské schůzi byla cítit touha členů KVH po rekonstrukčních pracech. Dost bylo různého organizování a pořádání. Nastal čas zase něco předvést rukama, pochlubit se před návštěvníky něčím novým. Byl vytvořen projekt Běloveského pevnostního skanzenu, který byl zásadním (i když ne neměnným) dokumentem přijatým členskou základnou. Ústředním objektem pro Klub sice zůstávala Březinka, ale cílem KVH bylo převzít ucelenou část linie tak, aby ji bylo možné předvést v její plné pevnostní kráse. V duchu projektu proto Klub pečuje i o další objekty, které se podařilo již majetkoprávně ošetřit. Podívejme se tedy ještě na změny, které proběhly v některých z nich:

N-S 81 Lom: Začátkem léta se rozšířil počet televizí v expozici, nový program z naskenovaných fotek připravil Petr Vlach. Výrazné zlepšení zaznamenala videoprojekce na N-S 81 Lom, kde se díky Vláďovi Medkovi, Petru Vlachovi a Honzovi Ptáčkovi podařilo změnit promítání z videa na mnohem efektnější DVD projekci.

N-S 84 Voda – Koncem června se členové složili na zakoupení pozemku pod objektem N-S 84 Voda a v srpnu ještě podařilo získat pozemek před objektem až k silnici. Tato investice umožní KVH Náchod vybudovat vstupní expozici pro naučnou stezku Běloves – Březinka – Dobrošov přímo ve vsi nejen uvnitř pevnostního objektu, ale v určitém časovém horizontu i pod širým nebem. Okamžitě se rozběhly zabezpečovací a vyklízecí práce. Protože donedávna objekt spravoval Okresní úřad (resp. Civilní obrana), interiér objektu byl částečně pozměněn. Přestože členové KVH měli možnost v devadesátých letech do interiéru objektu dvakrát nahlédnout a tušili co je čeká, skutečnost v mnohém předčila očekávání. Za vstupem byla zvýšena podlaha asi o 30 cm, jinde byl proveden nový potěr včetně jakési improvizované izolace podlah. Staré příčky byly vesměs vybourány, místo nich byly vyzděny a vybetonovány příčky nové (tloušťka 15-45 cm) dle požadavků uživatele. Dokonce i obvodové stěny byly znovu obezděny příčkami z dutých cihel. Střílny a všechny ventilační prostupy byly zazděny. Staré dveře byly nahrazeny moderními plynotěsnými nebo panelákovými dřevěnými. Elektrická přípojka byla vedena skrz zeď zazděnou pravou střílnou L1, zatímco původní kabelové vstupy byly zasypány a zality vrstvou asfaltu. Pravé ucho objektu s OMSkou bylo očividně již několik desítek let pečlivě zazděno, novodobé záchody byly svedeny do kopané studny za vchodem. Aby do studny nepronikala z podzemních pramenů čistá voda, bylo dno studny zabetonováno a studna byla rozdělena prefabrikáty na dvě části. Odpad byl ze studny zřejmě přečerpáván do pravého diamantového příkopu, který sloužil jako odpadní jímka. Zároveň tudy do objektu vstupoval vodovod. V pravé části objektu byly zhotoveny plovoucí podlahy, které v uplynulých letech báječně uhnily a staly se tak skvělou pastí na kotníky noh členů KVH. Civilní obrana přestala oficiálně užívat objekt koncem minulého roku. Před odchodem byly přesekány elektrické kabely a přerušeny inženýrské sítě. Brzy se do objektu nouzovým vchodem v místě střílny v pravé střelecké místnosti dostali nějací nenechavci a značně interiér poškodili.

Rozběhly se zabezpečovací a vyklízecí práce. Bylo opraveno uzamykání objektu a na povolení města došlo k vykácení stromů a keřů v okolí objektu. Největší dohady byly o tom, co se najde v zazděném levém uchu objektu. V skrytu duše jsme očekávali nepoškozené záchody nebo umývárnu. Zazděná část však neskrývala žádný bunkrologický poklad, ale hromadu suti z originálních cihlových příček z celého objektu. Zahájilo se vyklízení vnitřku od shnilých podlah, Jarda Martinec zapůjčil pilu na nařezání poškozených prken. Michal Soukup vyklidil zanesenou a zaplavenou kabelovku v objektu. Na brigádách se podílela asi polovina členů Klubu. Podařilo se také připravit k obnovení elektrickou přípojku.

LO vz. 37 na Babí: V říjnu opět znovuzprovoznil svůj řopík Jarda Martinec na Babí, kde před dvěma lety zcela shnila výdřeva. Během říjnové akce navštívila tento lehký objekt necelá desítka návštěvníků.

Lehké objekty vzor 37 u Skutiny: Původně Klub žádal o celkem pět řopíků pod Skutinou. Protože se těžiště aktivit KVH Náchod přesouvá na Náchodsko a jeden z žádaných řopíků již užívá po zakoupení pozemku současný provozovatel tvrze Skutina, rozhodli se členové KVH ponechat na Ministerstvu obrany žádost pouze na 3 řopíky, z nichž jeden je se souhlasem Ministerstva obrany již jako muzeum funkční, u dvou dalších se bude čekat na vyřízení žádosti, na další lehké objekty byla žádost zrušena. O jeden z žádaných nevyužívaných řopíků je veden spor se současným provozovatelem tvrze Skutina. Ačkoliv dotyčný věděl, že o tento objekt má náš KVH zájem, nechal tento objekt na své náklady zaměřit a podal o něj u VUSS žádost. Uvidíme, rozhodnout bude muset armáda. Na jaře právě z tohoto řopíku záhadně zmizela mříž a byly poškozeny vstupní dveře, které dlouhodobě náš Klub držel uzavřené.

Rok 2004 skončil tradiční volbou nového výboru. Změny byly spíš kosmetického rázu. Předsedou pro rok 2005 se opět stal Aleš Horák, místopředsedou Petr Charvát. Ve výboru zasedli též Petr Vlach, Stanislav Zajíček a Martin Pištora. Konec roku byl ve znamení příprav na poměrně rozsáhlé brigádnické práce, které členové naplánovali a na které se těšili. Jen kdyby ten počet rukou se dal naplánovat větší...