Kronika KVH Náchod - rok 2016

Bartošovice 20.5.1989
Mladkov 1.7.1989
Zkouška zemní telegrafie
Dolní Morava 23.9.1989

V roce 2016 měl klub 17 řádných, 11 přispívajících členů a k tomu další nečleny, kteří pomáhali. Předsedou byl Miroslav Nývlt, místopředsedou Petr Charvát a členy výboru byli Jaroslav Martinec, Ladislav Čermák a Stanislav Zajíček, který také zajišťoval funkci pokladníka.

Jako tradičně se hlavní činnost Klubu vojenské historie Náchod soustředila na dvě věci: zajištění provozu Běloveského pevnostního skanzenu jako muzea a další rekonstrukční práce na našich objektech a kolem nich.

Již před letní sezónou se zase rozvezly naše propagační letáčky do infocenter a na různé turisticky vyhledávané lokality v širokém okolí.

Průvodcovskou činnost se nám podařilo opět po celou sezónu zajistit pouze s jedním placeným průvodcem na část prázdnin na srubu Voda. Letošní návštěvnost byla prakticky stejná, jako v minulých letech – skoro 11 tisíc lidí. Březinku navštívilo 6450 platících návštěvníků, Vodu 4510. Protože nás už delší dobu zajímalo, co k nám návštěvníky přivedlo, uspořádali jsme letos anketu. Ačkoliv ne všichni návštěvníci se do vyplňování anketních lístků pustili, přineslo to překvapující zjištění. Předpokládali jsme, že nejčastější bude odpověď, že se o BPS dozvěděli z internetu, ale z ankety vyplynulo, že k nám většinou přišli na doporučení svých známých. Do lístků také často připisovali chválu na kvalitu průvodců. Což nás může jen těšit. Prostě podle hesla, že dobré zboží se chválí samo. Pro vylepšení služeb návštěvníkům se letos prováděl na Lomu i prodej občerstvení, kvůli kterému předseda zajistil pro KVH živnostenský list.

Mimo normálního provozu se podařilo zajistit s využitím důchodcovského volného času Petra Charváta a členů, kteří pracují na směny, i školní výpravy mimo běžnou otvírací dobu a dvě větší hromadné akce. Jednou z nich byl zájezd účastníků mezinárodní rallye motoveteránů na Březinku a pak také velká akce, kdy si všech pět klubových objektů během dne prošlo téměř 500 účastníků pochodu po opevnění. Navíc od motovetránů jsme získali letecké snímky Březinky z dronu. Naopak na plánovanou "Oživenou Březinku" se dostavilo jen velmi málo zájemců, ačkoliv se jedná o velmi pěkně zrežírovanou podívanou. Pravděpodobně pouhá reklama na facebooku není vhodným řešením. V dubnu se také tradičně na jeden den pro vážné zájemce otevřelo všech pět našich objektů.

K největším letošním rekonstrukčním činnostem patří především pokračování na terénních úpravách záhozu a levého výstřelného sektoru pod Březinkou. Zde je nutno poděkovat všem, kdo se do těchto fyzicky náročných prací zapojili. Bohužel pro poruchu bagru se terénní úpravy nepodařilo na podzim zcela dokončit a bude se musit na tom pracovat ještě z jara. Dá se ale předpokládat, že v příštím létě už bude možno čekat, kdy se terén opět zazelená novým travním porostem. Další velká akce na podzim je stavební firmou prováděná dostavba makety levého ucha na Vodě, kdy několik dní musili členové klubu dokonce držet noční stráž po dobu, než se znovu zaslepila zvonová šachta. U obou těchto akcí je nutno především ocenit přičinění Jardy Martince a Standy Zajíčka, kteří vedli jednání s dodavateli. Standa navíc sehnal velkou část financí na zajištění prací z různých dotací a grantů, vyjednal zvýšení nájmu za prodej brambor na naší louce u Vody a levnější tarif na odběr elektrické energie.

Během roku se povedly i další práce. Jedná se o zprovoznění signalizace v levé kasematě na Březince, což je zásluha Jirky Markse. K velkému potěšení návštěvníků přispívá i „ozvučení“ jednoho z těžkých kulometů z dílny Petrů Charváta a Vlacha. Pro příští sezónu se uvažuje o ozvučení druhého kulometu, aby se o to děti nepraly, případně zajistit i další zvukové efekty. Další inovací na Březince jsou nové postele a slamníky, odstraněné šedivé nátěry podlah z UPM a strojovny, kde se snad konečně blíží i slavnostní první nastartování agregátu. Málo chybí i k opětovnému zprovoznění vodoinstalace s novými nádržemi a rozvodem vody po objektu. Míra Hájek pomalu ale jistě průběžně pracuje na předělávání kabeláže na dobový vzhled. Letos se podařilo zajistit i opětovnou revizi elektroinstalace na všech našich objektech a došlo k opravě kanalizace na Lomu, o jejíž údržbu se obětavě stará Petr Vlach. Spoustu svého času věnuje rekonstrukci a údržbě také správce sbírek Martin Pištora. Překážkové kolíky pro obnovu ukázky překážek pod Březinkou jsou již vyrobeny. Část už máme, u druhé části čekáme na dovezení. Pracovalo se a dál se pracuje také na vylepšování expozic na Lomu a na Vodě. Láďa Čermák zprovoznil nové internetové stránky našeho pevnostního skanzenu. Klub měl také zastoupení na Fort Festu v Králíkách, kde náš "stánek" obsloužili Láďa Čermák a Standa Zajíček. Koncem roku se také provádělo prohlubování studánky, protože na zásobování Lomu vodou v letošním suchém létě již nedostačovala.

Není ovšem růže bez trní, takže se vyskytly i nepříjemnosti. Především to bylo zjištění, že při úpravách expozic na Vodě byly v minulosti některé uniformy vyměněny za bezcenné kusy. Dále to bylo vloupání do Lázní, kde ovšem nebylo moc věcí, které by se daly ukrást, takže škoda byla minimální. Zjistilo se i to, že náš kanón 85 mm, který jsme zapůjčili do Olomouce, je pohozen venku na dešti a bude se jednat o jeho navrácení. Po ukončení sezóny navíc zjistil Martin Pištora, že z ubikace mužstva zmizel jeden opasek i s bajonetem.

Mimo rekonstrukci a práci zbyl i čas na radovánky. K nim patřil výlet po opevnění před výroční schůzí, tradiční Silvestrovská veselice na Lomu i oslavy čarodějnic a narození potomka Žižkováka, jakož i závěrečné posezení na konci sezóny. Řopíkoví specialisté si ani letos nenechali ujít výšlap do Krkonoš na lysečinský úsek LO. Několik členů také uspořádalo koncem léta výlet na severní Maginotku. V září jsme se zapojili do celostátní bunkrácké akce a díky Láďovi Medkovi byla nasvětlena Březinka. Perfektní snímky pořízené teleobjektivem z města pak dodala paní Čížková.

Některé věci se zatím nepodařilo dotáhnout do zdárného konce. Především je to výroba různých kovových krabic pro telefonní zařízení, kde se zatím pro většinu z nich jen marně shání dobová dokumentace a jen několik je díky Láďovi Medkovi odlito a v Lachwerke obrobeno. Také plánovaná výroba přesné repliky hlásnicového spojení mezi zvonem a kasematou zatím zůstala viset na mrtvém bodě, protože se nenašla žádná firma, která by dokázala ohýbat mosazné trubky bez popraskání. Řeší se výroba speciálního segmentu pro ohýbačku.

Svou účastí na pietních aktech v květnu, září, říjnu a listopadu se zapojili i členové naší uniformované skupiny. Letos poprvé to nebyly jen komorní akce, protože se na nich účastnilo i Město a své vystoupení tam měl i místostarosta.