Kronika KVH Náchod - rok 2018

Do roku 2018 vstupoval KVH s 17 řádnými členy a 11 přispívajícími. Předsedou byl Stanislav Zajíček, místopředsedou Petr Charvát a členy výboru byli Jaroslav Martinec, Martin Pištora a Ladislav Čermák, který také zajišťoval funkci pokladníka. Počátek roku byl opět ve znamení rekonstrukčních prací na našich objektech. Tradiční otloukání podlah v Tz, Upp, WC a Gr šlo o poznání lépe, neboť jsme v lednu zakoupili nový kompresor. Zde si uznání zaslouží Martin M., který oklepal 75% ploch v tomto období. Podařilo se konečně u externí firmy dokončit i repliku rámu pro rozvaděč na dieselagregát. Na konci ledna Standa Z. na sáňkách dopravil plechovky s fermeží, které se použily pro natírání truhlíků s granáty pro L1. Dva poslední měsíce před novou sezónou tak natírali všichni, kdo se na objektu ukázali a měli ruce. Poslední nátěry probíhaly dokonce i víkend před otevřením další turistické sezóny v rámci úklidů objektů. Střelecké místnosti tak po tuto dobu změnily svůj účel a byly plně využity pro natírání. Souběžně probíhaly drobné nátěrové práce na vodoinstalaci, čištění a natírání košilek v Tz a Upp, úprava futer vč. nátěru v UPm a další práce. Poděkování za zimní práce tak patří hlavně Martinu M., Petru B. ml., Vláďovi a Pavle M., Martinu. P. a Standovi Z., kteří se nejvíce podíleli na zimních pracích na Březince a ostatních našich objektech. Ale dík patří i těm, kteří v zimě přišli aspoň jednou pomoci. 

Inženýr se v teple svého domova věnoval výrobě druhého polystyrénového modelu kabelového uzávěru, který má sloužit jako model pro odlití. Jarda M. (ač přestavuje barák) oběhával firmy ohledně obnovy dílů pro pevnostní čerpadlo, na které jsme získali dotaci. První věci pro čerpadlo po otryskání a pozinkování se na objektu již na jaře objevily. Ani na Lomu či Vodě práce přes zimu nestála. Otec a syn Beranovi za pomoci Martina M. vytvořili na Vodě novou expozici telegrafního vojska a Láďa Č. graficky vytvořil, zajistil tisk a osadil nových 5 panelů o československé armádě. Petr Vlach zajistil nabarvení několika set prasečích ocásků a také kování na truhlíky pro L1. Zmíním i převoz překážek na Vodu, který byl velmi záživný, neboť díky laguně před objektem zapadlo auto do bahna. Takže Láďa Č. a Standa Z. za pomoci Pavly K. museli překážky odnosit v rukách a poté taky vyprostit auto. Zvlášť Standa měl při vyprošťování obavu, aby neskončil jak Martin P. v minulosti při vyprošťování Topasova Wartburgu! Na Lomu se po téměř 16 letech Petrovi V. podařilo kompletně vyměnit veškeré zářivky, které své nejlepší roky již měly dávno za sebou. Standa si udělal zbytečnou prácičku při vyklízení skladu, kam se měl přestěhovat náš depozitář na Lomu. Bohužel ale když Petr V. vrtal nové zárubně pro uzavření nového depozitáře, ze zdi se vyvalil proud vody, která kolem vyvrtané díry prosakuje dodnes. Tím pádem bylo jasné, že do tohoto vlhkého prostoru depozitář přesunout nemůžeme. Před začátkem sezóny se Martinovi M. podařilo dovézt i zbylé nakoupené kulometné schránky, takže se nyní můžou střelecké místnosti pochlubit téměř kompletní dotací. Na závěr shrnutí rekonstrukčních prací nesmím zapomenout na Slona, který po celou zimu osazoval telefonní a signalizační krabice a vše pospojoval téměř dobově vypadajícími kabely.

Na poslední víkend před otevřením další turistické sezóny jsme se v hojném počtu sešli na úklid objektů. Rodina Čermákovic byla vyslána na kompletní úklid Vody a my ostatní se vrhli na Březinku. Vedle úklidu (ženy) se přistoupilo i k montáži kování na truhlíky pro L1 (muži), aby návštěvníci již první víkend mohli obdivovat kompletní truhlíky. Je vhodné tedy poděkovat rodině Čermákovic, Pavle M., Hance G., Vláďovi M., Martinu G., Dubovi, Martinu Š., Honzovi Č., Katce P., Martinu P. a Standovi Z. za skvělou přípravu objektů pro novou sezónu.

Již během dubnové sezóny zajistil Pavel T. za pomoci Inženýra dlouho avizovanou instalaci hlásnicových trubek a stanic na Březince. Výsledek jejich úsilí je k vidění na objektu a musím konstatovat, že se to povedlo. Míra N. využil hezkého počasí a konečně odstranil poslední zbytky kačírku za objektem, který již pomalu, ale jistě, zarůstal do trávy.

Standa Z. si v dubnu odskočil uskutečnit již 5. ročník Velké provázecí akce po objektech BPS a ostatní se zapotili při zvládání náporu lidí z celorepublikové akce geocachingu, která se ten den konala v Náchodě. V půlhodinových intervalech se podařilo provést za celý den 266 platících lidí. Nápor statečně odráželi Míra N.,  Petr V., Vladimír M., Pavel D. a Martin D.

Dub (spřízněná duše KVH) vytiskl na 3D tiskárně 5 cm minu a zapůjčil ji (včetně dobových výkresů) do expozice na Lomu. Pro srovnání nechal vystavit i minu z 60 mm francouzského minometu, kterou dostal na Maginotově linii při prohlídce tvrze Immerhof.

Začátek května jsme zahájili klubovým výjezdem na TO, konkrétně úsek Zlatá Olešnice a velmi milým překvapením byla účast. Na výlet se nás nakonec sjelo 25 lidí! Určitě tomu napomohlo i skvělé počasí, ale nakonec i možnost se podívat do uzavřených objektů TO v tomto úseku (T-S 63, 65 a 67).

Již každoroční akcí se stává klubový výšlap na některý z úseků LO a ani tento rok nebyl výjimkou. Vyrazili jsme a zdolali řopíky na Velké Deštné. I když možná slovo „zdolali“ je nepřesné, neboť na Velkou Deštnou jsme se nechali vyvézt autobusem a pokračovali zpět do údolí Deštné po svých. Výlet jsme zakončili, jako tradičně, na pozdním obědě v restauraci Srub Karolína v Deštném v O. h.

A v červnu to přišlo. Rok trvající přípravy vyvrcholily dne 2. 6. 2018 u Březinky. V tento den, za účasti ČSOL, Roty Nazdar, Tankařů a dalších účinkujících se zde uskutečnila dlouho připravovaná akce Tanky na Březince. Akce konaná při 100. výročí založení samostatné republiky a k 80. výročí mobilizace československé branné moci byla po dlouhé době v režii našeho KVH. Velké díky patří hlavně předsedovi Standovi Z., který celou akci organizačně zajistil, sehnal peníze od města Náchod a Královéhradeckého kraje, oběhal všechny potřebné instituce a vymodlil počasí, které jinak v blízkém okolí Náchoda v den konání akce bylo strašlivé. Dík patří ale všem, kdo přijeli na tento víkend pomoci a přiložili ruku k dílu. Akce díky hojné účasti techniky a uniformovaných účastníků sklidila velký úspěch. Závěrečné defilé v podobě trikolóry z dýmovnic na stropě Březinky doplněné státní hymnou dodalo opravdu důstojnou tečku na konec.

Hlavní prázdninová sezóna nám opět nastartovala kolotoč 62 dní nepřetržitého provozu na našich objektech a díky přičinění šéfprůvodkyně Pavlíny M. a jejího asistenta Topase se podařilo i při výpadcích průvodců vždy aktivně výpadky zacelit (výbor klubu nemusel neobsazenost ani jednou řešit). Tuto službu samozřejmě zajistili i po zbytek roku. Tímto jim chci ještě jednou poděkovat. Těsně před prázdninami byly konečně dodány veškeré výkresy pro výrobu jednotlivých součástek pevnostního čerpadla. Pana Sehnoutku ze Sigmy Hranice n. M. popoháněl Vláďa K. Bohužel doba pro získání podkladů byla nepředstavitelně dlouhá, takže nepanovala zrovna optimistická nálada ohledně zúčtování dotace do konce roku, protože získání výkresů bylo na celém procesu to nejjednodušší. Těžší úkon – sehnat vůbec firmy, které se dokáží popasovat s výrobou těchto součástek, nebylo vůbec snadné a ještě zajistit, aby to stihly vyrobit do konce roku! Díky velkému úsilí Jardy M. se to nakonec podařilo, i když na poslední chvíli.

Na začátku prázdnin nám Vláďa M. přivezl ukázat odlitou verzi releové skříně, které tak doplní již osazené signalizační a telefonní krabice na chodbách Březinky a Ota Jirků nám konečně přivezl slibovaný model N-S 86 Havlíček během trhacích prací za okupace. Model je vystaven na Lomu. V létě Jarda M. a Standa Z. vyvrtali základy pro nový stojan pro propagaci BPS přímo v prostoru tvrze Dobrošov a ihned druhý den ho Láďa Č. se Standou Z. zabetonovali. V rámci rekonstrukce pevnostního čerpadla Buldog na Březinku se řešil problém s výrobou pístu a jeho trojmanžetové části včetně zpětné klapky. V srpnu se nám ozvala naše „fanynka“ z Polska, která opět žádala zlepšit výleznou plochu z diamanťáků na Lomu, aby nám tam obojživelníci nehynuli. Ukončení sezóny připadlo na 1. září a tentokrát tuto akci nezaštítil Klub, ale dva oslavenci. Předseda Standa Z. oslavil 40 a Vláďa K. 45. I když se roztápělo za deště, zbytek odpoledne naštěstí už proběhl za lepšího počasí, takže jsme mohli nakonec posedět i venku! V tento den ještě Petr B. st. se Žižkovákem asistovali v plné výzbroji při oslavách založení dobrovolných hasičů z Bělovse. Na konci září se opět pod taktovkou Standy Z. uskutečnil klubový výjezd na Vallo Alpino v Itálii. Bohužel to byl člensky nejslabší výjezd (Standa Z., Martin P. a Honza N.). Doufám, že účast na chystané Alpské Maginotce na příští rok se setká s větším členským ohlasem. V říjnu se podařilo vyrobit, po půlroční anabázi se získáním výkresu, tzv. „kozičky“ pro světlo s vypínačem pod zvony na Břízu. Vláďa M. dovezl vyrobené protizávaží k čerpadlu a Martin P. s Jirkou M. konečně osadili na diesel rám s replikou původního rozvaděče.

Uniformovaná skupina jako již tradičně zajišťovala svojí přítomností všechny význačné státní svátky (8.5., 28.10. a uctění památky padlým příslušníkům ozbrojených složek v roce 1938). Bohužel účast uniformovaných se každoročně snižuje a už jen tyto tři slíbené akce jsou pro US velkým problémem.

Na Březince bylo 6 051 a na Vodě 4 411 platících návštěvníků. Za obsloužení hromadných výprav mimo otvírací dobu patří dík hlavně následujícím členům, kteří zabezpečili 95 % všech těchto hromadných zájezdů: Charvát, Beran st.a ml., Ifor, Vlach a Trojan.

Ohledně probíhajících, ale prozatím nedokončených akcí je potřeba zmínit rozjetí akce na výrobu krabic nástěnného pevnostního telefonu, přepínače do zvonu a poplachového zvonku (Pavel T. a Jirka M.). Zároveň se znovu rozpohybovala agenda spojená s výrobou replik vnitřních dveří pro Březinku (Pavel T. a Milan T.).