Kronika KVH Náchod - rok 2007

V rámci rekonstrukčních prací se nejvíce pracovalo na třech objektech N-S 84 Voda, N-S 82 Březinka a N-S 81 Lom. Michal Soukup vedl dál jím naplánované a převážně realizované práce v N-S 84 Voda tak, aby štafetu prací mohli převzít elektrikáři a mohly být dokončeny korkové vrstvy.

Jarda Martinec se postaral o vitrínu do muničního skladiště v N-S 82 Březinka na vystavení příslušenství ke kanónu, které pečlivě zrekonstruoval Martin Pištora. Kromě toho také v závěru roku dodal na Březinku „nový“ motor značky Škoda, který po zhotovení frémy na usazení motoru ve strojovně nahradí stávající motor Slavia, který neodpovídá dobovému stavu.

Petr Vlach pokračoval na úpravách elektroinstalace v N-S 81 Lom, aby se přizpůsobila stávajícím potřebám využívání objektu.

Bohužel ne všechny akce byly potěšující. Dne 18. září jsme připravili na klubovém řopíku číslo 56 u silnice vedoucí z Polomu do Sněžného návštěvní večer pro děti trávící týden na blízké Horalce. I když většina věcí byla ještě ten večer stažena, správce objektu se rozhodl, že tam některé věci ponechá, protože jsme ještě čekali návštěvu z Francie a nechtělo se mu odvážet vše. Nikomu o tom neřekl, tedy z členů KVH nikdo neměl ani tušení, že něco v řopíku zůstalo. Jaké bylo naše zděšení o deset dní později, když jsme krátce před návštěvou z Francie zjistili, že objekt byl za pomoci autogenu otevřen a vykraden. Bohužel na rozdíl od jiných našich objektů se jedná o elektronicky nezabezpečený objekt, protože ho již delší dobu otevíráme a vybavujeme jen na požádání v rámci nějakých akcí, tedy nechtělo se nám do zabezpečení objektu investovat. Zloděj měl štěstí, neboť zareagoval ve správný čas. Odřízl zámek na vstupní mříži, vyřízl kolem zámků v pancéřových dvířkách autogenem (přesné) otvory, demontoval zámky, ukradl lafetu vz. 38 (výjimečně tam zůstala po návštěvě ohlášené dětské výpravy protože se blížil další návštěvní den), ventilátor, závěsy periskopů, střelecký stůl, krumpáč a petrolejky. Lahvičky byly rozmláceny, bedýnky rozházeny. Výdřeva poškozena nebyla. Krádež byla okamžitě nahlášena Policii ČR v Dobrušce, která provedla ve věci šetření. Přijel i výjezdní tým z Rychnova nad Kněžnou. Policie se rovněž zajímala o to, zda o uvedený materiál nebo o lehký objekt sám neměl v poslední době někdo eminentní zájem. Náš řopík se nachází v těsné blízkosti tvrze Skutina, jejich dnes už známější řopík nikdo nenapadl, ani se nepokusil dostat se do jejich objektů za pomoci autogenu, ničeho si v souvislosti s naším řopíkem nevšimli. Na internetu jsme si pouze přečetli, že se k nim do N-S 48 někdo pokusil 19. září vloupat a že zloděje mají natočeného na videu. Na dotaz Policie ovšem uvedli, že žádný videozáznam nemají. Případné další informace k této kauze zveřejníme později. Vstup do objektu jsme znovu uzavřeli, na další postupu jsme se dosud nedohodli, protože prostor pod řopíkem nechala obec Sedloňov rozparcelovat a hodlá je prodat případným zájemcům. Pokud nebude dohoda s novými majiteli, řopík by tak byl zcela odříznut od přístupu z hlavní komunikace.

KVH byl tradičně úspěšný v získávání grantů. Na propagační tiskoviny jsme získali od města Náchoda 10000,- Kč, na výstavní vitrínu dalších 10000,- Kč. Svým dílem přispěla i firma PROVYS a od firmy Korek Jelínek spol. s r.o. jsme pro rok 2008 získali příslib dodávky 42 kg korkové drtě. Přípravu podkladů pro žádost o evropské granty dál zcela samostatně vedl bunkrologický nestor Oldřich Gregar.

V rámci provázení došlo opět k významné změně. V zimě bude zavřeno a Březinka a Lom se otevřou pouze na požádání. Tuto změnu si vyžádala jednak zvyšující se náročnost údržby objektů v závislosti na jejich vybavení, jednak snižující se počet návštěvníků. Často se tak stávalo, že kvůli několika náhodným návštěvníkům museli být ve vymrzlé Březince přítomni 2 průvodci, zatímco jejich ruce chyběly během brigád nebo nutné údržby jinde. Provázení od dubna do října zůstává nezměněno.

Všechny čtyři schůze proběhly a byly usnášeníschopné. Pro náchodskou veřejnost kromě toho byly tradičně některé dny 8. května a 28. října pouze za dobrovolné vstupné a členové KVH se také v přihlásili ke Dni památek. Pro členy KVH a jejich přátele se kromě tradičních čarodějnic a silvestrovské veselice objevila nová akce a to „Grilování na závěr turistické sezony“. S akcí přišel Jarda Trojan s tím, že na tradičních akcích se účast snižuje a že spousta členů KVH tyto dny raději tráví s rodinou. Kdežto „Grilování“ se s žádnou akcí nekryje a tak poté, co 1. září odešli poslední návštěvníci se vytáhlo masíčko a grilovalo se hluboko do noci.

Začátkem července se Aleš Horák a Mario Kiriakov z účastnili natáčení dalšího dílu Oživených pevností v Dánsku a Norsku. Současně navštívili také družební muzeum Austraat, kde se zkoušeli domluvit na další spolupráci.

Ve dnech 11. až 19. srpna jsme dvěma mikrobusy vyrazili na alpskou část Maginotovy linie. Zbyl čas nejen na prohlídku pevností, ale i na družbu s tamějšími francouzskými spolky. Cestou zpět jsme si neplánovaně ještě přidali švýcarskou tvrz Crestawald. Za pomoc s organizací zájezdu patří jako obvykle poděkování Petru Švarcovi. Pod dojmy z poslední výpravy jsme za cíl na rok 2008 zvolili ukrajinský Krym a jeho baterii Maxim Gorkij.

Dne 13. října se Aleš Horák, Pavel Lach a Martin Pištora zúčastnili tradičního Fort Expa ve Francii na pevnosti Bourlemont. Expo se tentokrát neslo v duchu přípravy plánované francouzské návštěvy u nás. Hlavně starším Francouzům jsme museli odpovídat na dotazy typu „Kolik je povinná výměna ?“, „Lze vyměnit koruny zpět ?,“ „Co se může vozit přes celnici?“ a dali pokoj teprve tehdy, když už jejich mladší kolegové na ně začali pohoršeně volat, že jsme „přece členy Evropské unie tak jaképak hranice“.

Na francouzskou návštěvu došlo o víkendu 2. až 4. listopadu 2008. Zájezd zaštítila Association Fort Casso, se kterou má KVH Náchod kontakty již od počátku devadesátých let. V autobuse byli kromě Rohrbachu též zástupci muzeí v tvrzích Simserhof, Galgenberg a úkrytu Bockange. Za francouzskou stranu zájezd vedl neúnavný Olivier Koch, českou stranu programu zajišťoval Aleš Horák se svými spolupracovníky. A tak Jarda Martinec jim hned ráno předvedl svůj řopík, pak se jeli podívat na „röchlingový polygon“ na Pavlišov, následovala díky pochopení Regionálního muzea Náchod návštěva „pevnostní“ části expozice v Náchodě na náměstí a dobrošovské tvrze. Po stylovém obědě s českou kuchyní na Jiráskově chatě (s upozorněním, že zde byli ubytováni v roce 1938 vojáci určení pro opevnění) následovala „Akce Kahan“, kde se nám ochotně věnovali členové tamějšího Klubu vojenské historie Montace v čele s Janem Jirouškem a Janem Drškou. Po zastávce u kreseb v Jeřábu a krátké prohlídce Němci těžce poškozené N-S 79 Hrobky čekalo Francouze příjemné posezení se členy KVH na N-S 81 Lom u chlebíčků, zákusků (vlastnoručně vyrobených Irenou Vlachovou) a kávy doplněnou o návštěvu tamější muzejní expozice. Poslední návštěvou úspěšného pevnostního dne byla samozřejmě prohlídka N-S 82 Březinka. Posledním bodem programu byla večeře v hotelu Bonato se členy KVH, kde jsme současně promítali na velké plátno černobílé dobové fotografie z našeho klubového archivu. Nedělní tečkou byla návštěva vznikajícího muzea v N-S 84 Voda. Mezi Francouzi se v objektu rozproudila živá diskuze a tom, že pokud dál bude rozkrádána Maginotova linie způsobem, jako doposud, pak jednou začínající francouzští bunkrologové budou stát před podobným úkolem, jako my zde. Ukázalo se, že i když N-S 82 Březinka byla pro ně největším lákadlem jet do Čech, největší stopu v nich zanechala návštěva interiérů rozmlácené a úplně zničené N-S 79 Hrobky, protože teprve tam si uvědomili, z čeho naše rekonstrukční práce vychází. Rozešli jsme se krátce před polednem malým přípitkem na parkovišti před Hypernovou s tím, že se určitě zase uvidíme.

Protože Aleš Horák dlouhodobě organizuje školní exkurze do Osvětimi, nabídl během roku volná místa zájemcům z řad členů KVH, kteří v Osvětimi ještě nebyli. Nabídky využili během listopadu Petr Charvát a Jaroslav Martinec.

Na den 8. prosince 2007 byla plánována výroční schůze. Protože se v KVH dlouhodobě diskutovalo o možnosti tvrz Hůrku převzít do správy, bylo rozhodnuto využít možnosti a dojednat si s AČR pro KVH a spolupracovníky společnou návštěvu a zcela nezávazně si tvrz projít. A tak ráno krátce po deváté hodině z Náchoda vyrazil zvláštní autobus téměř se třiceti účastníky, aby za poměrně přísného utajení (aby se akce nezvrhla na návštěvu dosud nepřístupné tvrze) autobus asi po hodině a půl jízdy projel branou do dříve přísně střeženého prostoru a členové KVH mohli sestoupit do podzemí. Členové KVH se stačili ještě společně vyfotografovat s klubovou modrobílou vlajkou před vchodovým objektem a v jednom z podzemních sálů si pořídit skupinové foto. Prohlídka trvala téměř šest hodin.

K večernímu programu na Jiráskově chatě, který začal díky pozdnímu příjezdu z Hůrky asi s třicetiminutovým zpožděním, tj. v 18.30., přispěli také členové ze sdružení starající se o R-S 72, kteří zajistili promítání dobového filmu – německého Denkschriftu. Jako hosté se zúčastnili členové spolupracujícího Klubu vojenské historie Montace.

Na konci roku měl KVH 36 členů, z toho 13 přispívajících. O řádné členství požádal Lukáš Měchura. Za rok 2007 navštívilo N-S 82 Březinka celkem 10314 osob (bez návštěvníků v bezplatných dnech), z toho 5594 dospělých a 4720 dětských. Údaje o N-S 81 Lom nejsou k dispozici, protože tam se vstupné vybírá pouze dobrovolné. Lze odhadovat, že návštěvnost tam bude asi o třetinu nižší. Volby stav ve výboru nezměnily – předsedou zůstal Aleš Horák, místopředsedou Petr Charvát, pokladníkem Petr Vlach a členové výboru Martin Pištora a Stanislav Zajíček.