Kronika KVH Náchod - rok 2017

Do roku 2017 vstupoval KVH s 17 řádnými členy a 11 přispívajícími. Předsedou byl Stanislav Zajíček, místopředsedou Petr Charvát a členy výboru byli Jaroslav Martinec, Ladislav Čermák a Miroslav Nývlt, který také zajišťoval funkci pokladníka. Bohužel se základna přispívajících členů během roku 2017 snížila o tři členy.

Na začátku roku se veškerá činnost zaměřovala na rekonstrukci objektů Běloveského pevnostního skanzenu. Na Březince pokračovalo otloukání podlah na chodbách spodního patra, nátěry vzduchotechnických a vodoinstalačních rozvodů, dodělávaly se drobnosti na dieselagregátu, ve strojovně se umístily kabelové rozvody (Hájek). Bohužel se na těchto činnostech podílelo jen několik málo a většinou stejných členů (Pištora, Vlach, Měřínský, Zajíček, Topka a Nývlt). Na Vodě se podařilo vyklidit od stavební sutě levou zvonovou šachtu (Měřínský a Beran ml). Na Lomu bylo vybudování expozice poválečného řopíku znovu odloženo pro nedodání skel do vitrín. Vláďa Medek se v první polovině roku usilovně snažil zabezpečit opracování a nastříkání odlitých krabic pro telefonní a signální rozvody na Březince.

Na poslední víkend před otevřením další turistické sezóny jsme se v hojném počtu sešli na úklid objektů. Zvláštní dík patří rodinným příslušníkům členů, kteří neváhali přijít pomoc (pí. Topková, Pavla Čermáková s dětmi, Irena Trojanová a Hanka Grulichová).

První velká brigáda v tomto roce byla naplánována na prodloužený velikonoční víkend. Podařil se vyčistit do téměř finální podoby zához, upravit terénní nerovnosti v prostoru stožáru a závory. V mezičase se podařilo přivést originální protipěchotní překážky z Náchoda, štěrk před Březinku a hlavně chladící vodu pro dieselagregát. Díky dostatku lidí se na Březince osadila na prodloužené levé zemní křídlo „travní“ síť a začalo se s jejím zahazováním. V sobotu si Standa Zajíček odskočil uskutečnit již 4. roční Velké provázecí akce po objektech BPS. Za odměnu jsme pak v sobotu večer navštívili Legiovlak, který „parkoval“ na náchodské nádraží. V rámci této akce, po dobu pobytu Legiovlaku v Náchodě, zabezpečil Pavel Dobrovolný otevření objektu N-S 84 Voda. Další perličkou tohoto víkendu byla klubová návštěva nepřístupné části Dobrošova (podzemní prostory od kasárenských sálů směrem k postavenému Jeřábu a nepostaveným objektům Amerika, Kaplička a Maliňák). V neděli jsme si ještě odskočili do Náchoda na naše „detašované skladovací místo“, abychom tam provedli základní nátěr vyrobených protipěchotních překážek. Víkend plný práce a pevnostních zážitků však měl ještě jedno vyvrcholení. Po 14 letech od dovezení na Březinku se konečně dočkal prvního startu i dieselagregát. Jen na to šampaňské se nějak zapomnělo.

I přes probíhající turistickou sezónu jsme byli schopni před již tradičními čarodějnicemi udělat malou brigádu na záhozu. Zde nám vydatně pomohli skauti z Čáslavi, kteří za hodinu práce udělali to, co bychom my dělali celý den! Voda se ještě před hlavní sezónou na obnoveném levém křídle dočkala omítky a v květnu se na Březince objevili filmaři z USA. Američany Březinka tak nadchla, že „dovezený“ historik Karel Straka se v dokumentu ke slovu vůbec nedostal.

První oficiálně vyhlášená sekací brigáda se pro tři členy (Zajíček, Pištora a Čermák) stala noční můrou, protože i protipěchotní překážky nebyly přes trávu skoro vidět! Pro naše polnosti tak bude zapotřebí pro sekací brigády zabezpečit minimálně 4 lidi nebo udržovat trávník průběžně v posekaném stavu. Den po sekací brigádě se vyrazilo na tradiční jarní výlet po lehkém opevnění. Tentokrát do nejzápadnějšího krkonošského úseku – Čertův vrch (lokalita Rýžoviště a údolí Jizery). Ke konci června proběhla ještě malá brigáda na zemní práce v okolí Březinky.

V letních měsících jsme prezentovali BPS na 2. ročníku Fort Festu konané na tvrzi Hůrka, kde nás zastupovali Čermákovi, Martin P., Jarda M. a Katka Pilcová. Podařilo se konečně dodat a osadit skla do vitrín (Jarda M.) a přes noc urychleně vybudovat provizorní expozici poválečného řopíku (Standa Z.). Rovněž se též podařilo uzavřít záležitosti okolo našeho 85 mm kanónu, který se v červenci vrátil zpět do Náchoda (převoz a samotné nakládání zajistili Standa Z. s Jardou M.). Velký ohlas rovněž mělo osazení makety kabelového uzávěru ve strojovně Březinky. Petr Ch. totiž přes zimu vyrobil z polystyrénu neuvěřitelnou maketu tohoto uzávěru, ale na osazení se muselo počkat až do léta. Během léta došlo taky kolem Lomu a Březinky k vytyčení nové naučné stezky dřevěných soch a k namaskování obnoveného ucha na Vodě. Nepříjemnou zprávou bylo zcizení tabule naučné stezky a poničení stojanu. Dnes už je naštěstí vše městem Náchod opraveno.

Uniformovaná skupina jako již tradičně zajišťovala svojí přítomností všechny význačné státní svátky i vzpomínkový den na Dobrošově (80 let od zahájení výstavby tvrze Dobrošov) za účasti hejtmana Královéhradeckého kraje.

Na konci září se opět pod taktovkou Standy Z. uskutečnil klubový výjezd na Rýnskou Maginotku a do pohoří Vogéz. Zvlášť kasematy zarostlé v lesích Vogéz stály opravdu za to.

Na začátku října jsme též museli uklidit veškerý nepořádek včetně likvidace kůlny za Lomem a to na základě řízení stavebního úřadu dle anonymního udání. V sobotu 11. listopadu dovezl Pavel Dobrovolných 60 kusů zakoupených schránek pro TK, bohužel zbylých 40 kusů musel nechat doma, protože se mu již nevešly do auta. Ve státní svátek 17.11. se uskutečnila poslední brigáda v tomto roce, kde se za pomoci bagru urovnal zához na Vodě, postavil nový plot okolo Vody a přivezly se zbývající originální překážky z Náchoda (po přerovnání podkladového dřeva). Zároveň se podařil opravit provizorní plot u Hrobky a Lázní. Petr Vlach zprovoznil imitaci střelby v D kasematě za pomoci silnějšího zesilovače. Vladimír Hájek započal osazovat vyrobené krabice pro signalizaci a telefonní rozvody na stěny Březinky.

Průvodcovskou činnost opět organizoval Vláďa Kruták a ani letos to nebyla lehká záležitost. Nejen z důvodu, že se nám členská základna snižuje, ale i z důvodu, že členové neplní své povinnosti. Letošní rok se ohledně návštěvnosti vyvíjel velmi podobně roku minulému. Na Březince bylo 5.378 a na Vodě 4.506 platících návštěvníků. Na hromadných výpravách k nám přišlo ještě 748 lidí na Březinku a 230 na Vodu. Celkem platících návštěvníků za rok 2017 bylo 10.862. Za obsloužení hromadných výprav patří dík hlavně následujícím členům, kteří zabezpečili 95% všech hromadných zájezdů (Charvát, Beran st.a ml., Nývlt, Ifor a Pištora). Nicméně i toto organizování bylo velmi náročné, naštěstí jsme museli odříci jen dva zájezdy a jeden zájezd nevydržel čekat na potvrzení o zajištění průvodců.

Ohledně probíhajících, ale prozatím nedokončených akcí je potřeba zmínit dodělání rámu a rozvodné desky na rozvaděč k agregátu (Jirka Marks), pojistky již vyrobil Petr Charvát, výroba a instalace hlásnicových rozvodů (Pavel Topka a Petr Charvát) – obdržena dotace z města 10.000 Kč., rozkreslení lafety DZ-2 (Dušan Žatecký) a osazování telefonních krabic. Obnova pevnostního čerpadla díky neschválenému příspěvku odložena na rok 2018 (podklady zabezpečili Pavel Topka, Vláďa Kruták a Jarda Martinec), Petr Vlach finišuje na stříkání pěchotní překážek a v listopadu byla zahájena výroba truhlíků pro granáty L1. Kování se bude vyrábět teď v prosinci. Na tuto akci získána dotace z Kraje 30.000,- Kč. Na Březince již bylo zahájeno otloukání podlah v zemním telegrafu a ubikaci poddůstojníků.

Na úplný konec nesmím zapomenout na výrobu modelu objektu N-S 86 a jeho ničení, jehož práce nyní finišují do finále. Nezvyklým počinem po celý rok byl překlad komiksu týkající se Maginotovy linie, jež každý týden zasílal Standa Zajíček. Opravdu už úplně poslední poznatek je osazení pevnostních motivů na kruhovém objezdu poblíž objektu N-S 84 Voda.