Kronika KVH Náchod - rok 2013

V roce 2013 měl Klub vojenské historie Náchod, o. s., 21 řádných členů a 8 přispívajících členů. Na činnosti Klubu se aktivně podíleli všichni členové a také 9 nečlenů Klubu.

Díky obětavému nasazení všech výše zmíněných a také koordinátora provázení Vládi Krutáka se podařilo bez problémů zajistit hlavní činnost Klubu – provoz tří objektů muzea čs. opevnění. Nejvíce odprovázeli Charvát (44 dní), Vlach (28), Hájek (27), Kruták (23), Trojan (20), Zajíček (17) a Los (16). Celkem se prodalo 10 280 vstupenek, což lze – zejména ve srovnání s jinými muzei – hodnotit jako úspěch (meziroční nárůst o 1,5 %).

Hlavní investiční akcí byla v roce 2013 realizace tří grantů, které se podařilo získat od Královéhradeckého kraje. Na Vodě byla provedena nová hydroizolace stropnice. Na Březince bylo na původní místo osazeno 40 protitankových překážek. Práce řídili Pavel Topka a Standa Zajíček, na místě je koordinovali Martin Pištora a Petr Charvát. Jarda Martinec sám osadil celou košili v levé kasematě na Vodě a vybudoval ve třech místnostech na Lomu a v levé kasematě na Vodě nové expoziční vitríny, hrazené z krajského grantu. Expozice na Vodě je tak po stavební stránce konečně kompletní a na Lomu je položen základ pro vylepšení více než desetiletého provizoria. I přes rozsáhlé investice se podařilo snížit zadlužení Klubu vrácením několika půjček členům a také díky příspěvku Města Náchod, které nám uhradilo letošní splátku nákupu exponátů na Vodu. Posilou pro klubový rozpočet je i pronájem pozemků u Vody.

Mimo investic je pro fungování skanzenu velmi důležitá průběžná údržba, které se po celý rok věnovali zejména Martin Pištora a Petr Vlach s pomocí mnoha dalších. Kromě oblíbeného sekání trávy na Březince a na Vodě je také třeba neustále přetmelovat praskliny v omítkách, natírat, bílit, konzervovat exponáty, opravovat porouchané spotřebiče a podobně. Koordinaci rekonstrukčních prací se věnovali Pavel Topka a Jarda Martinec. Na Lázních a na Hrobce byla vybudována zábradlí na stropnici a na Lázních i kolem diamantového příkopu. Ještě před zahájením sezóny přetřel Petr Charvát podlahy na Březince a Edyta umyla skla vitrín na Vodě a na Lomu. Nový vysoušeč a opravu starého sponzoroval Pavel Lach. Na podzim se podařilo zmenšit nepořádek ve skladech na Lomu a uklidit levou kasematu na Vodě. Pokročili jsme i v rekonstrukci Březinky. Petr Vlach přes zimu nainstaloval repliky svítidel zakoupené péčí Ládi Čermáka od kolegů z R-S 72. Slon se věnuje rekonstrukci dobové telefonní a elektrické kabeláže včetně vybavení místnosti telefonisty. Díky Jirkovi Marksovi máme funkční signalizaci v pravé střelecké místnosti. Problémem doposud zůstává rozpracovaná strojovna, WC, vzduchotechnika a dveře v horním patře a pravý zvon, ale i tam se snad blýská na lepší časy.

Stále se pracuje i na zlepšení propagace skanzenu. P. Topka sepsal články do Echa a Náchodského zpravodaje, Český rozhlas odvysílal krátkou reportáž z Březinky. L. Čermák podal dvě žádosti o městský grant a zajišťoval grafický návrh všech propagačních materiálů. Jarda Martinec a Milan Tomáš osadili novou reklamní tabuli v Ratibořicích a před každým objektem máme nový poutač. Úspěšné byly i dvě nové akce pro návštěvníky, které uspořádal Ivan Fuksa. Na jaře to byla celodenní prohlídka všech pěti objektů skanzenu, na podzim akce „Oživená Březinka“, při které měli návštěvníci možnost sledovat kompletní osádku objektu v historických uniformách při nácviku bojové činnosti. Ivan také sehnal poválečné truhlíky na ruční granáty a podílí se i na zajištění historických podkladů pro rekonstrukci. Stále se jedná o založení exteriérové expozice na Vodě, pokusům o získání OT-810 se věnovali Jarda Trojan, Standa Zajíček a Vašek Bartoš.

Kromě čtyř členských schůzí se uskutečnily tradiční společenské akce jako oslava Silvestra, čarodějnice a bunkrologická veselice na závěr hlavní sezóny. Smutná zpráva nás zastihla koncem června, kdy zemřel bývalý předseda Klubu Stanislav Šefránek. V září uspořádal Standa Zajíček úspěšný výjezd na Normanské ostrovy a před výročkou jsme se podívali do muzea Javor 51 v Brdech. Nedílnou součástí Klubu je i Uniformovaná skupina, která tradičně připomněla významné dny pietními akty 8. května, 28. září, 28. října a 11. listopadu.

Na závěr je třeba poděkovat všem, kteří se podle svých možností podílí na činnosti Klubu. Rok 2013 lze díky aktivní členské základně, dobré návštěvnosti a spoustě zrealizovaných akcí hodnotit jako úspěšný. Výzvou do budoucna zůstává další rozvoj skanzenu a jeho návštěvnosti, pokrok v rekonstrukci interiéru Březinky a v neposlední řadě také získávání nových členů, kteří jsou pro budoucnost Klubu nepostradatelní.